Objava odluke o upravnoj novčanoj kazni izdanoj banci

Zahtjev za pristup informacijama od Politiscope za Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb.

Za: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim vas za dostavu sljedećih informacija, u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail:
- odluka kojom se izriče upravna novčana kazna banci, koja uključuje: puni naziv voditelja obrade kojem je kazna dodijeljena, visinu upravne novčane kazne te članke Uredbe koji su prekršeni (https://azop.hr/rjesenje-kojim-se-izrice...)

Unaprijed Vas obavještavamo da ćemo po izdavanju rješenja kojim se zahtjev odbija podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje, budući da smatramo kako postoji kolizija Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osim toga, pozivamo Vas da u novoj provedbi testa proporcionalnosti i javnog interesa uzmete u obzir druge relevantne okolnosti, poput toga da građani RH nisu upoznati koja od banaka koje posluju u Hrvatskoj je tisućama svojih korisnika uskratila prava garantirana GDPR-om. Klijenti ove banke, ali i budući potencijalni klijenti imaju pravo na informaciju o masovnom kršenju prava klijenata budući da ova informacija može snažno utjecati na odluku o odabiru banke. Također, smatramo da je u provedbi testa proporcionalnosti i javnog interesa potrebno uzeti u obzir da se odluke drugih sličnih institucija, koje se također mogu osporiti i biti ukinute na Visokom upravnom sudu - objavljuju u cijelosti, npr. odluke Povjerenika za informiranje ili Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ukoliko se gore navedene okolnosti slučaja ne budu razmatrale u provedbi testa proporcionalnosti i javnog interesa, žalba će uključivati i navode o neadekvatno provedenom testu.

S poštovanjem,
Duje Prkut
Udruga Politiscope

Sluzbenik za informiranje, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Poštovani,

Na temelju članka 22. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nn 25/2013 I 85/2015), a u vezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 13.07.2021. god., obavještavamo vas da se rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama produžuje za 15 dana radi provedbe testa razmjernosti i javnog interesa.

Srdačan pozdrav

Zorislav Bujan, mag.iur.
Službenik za informiranje

e: [AZOP e-mail za zahtjeve]
Selska cesta 136  |  Zagreb, 10000
www.azop.hr

prikazati citirane dijelove

pisarnica, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

2 privitaka

 

 

Poštovani,

 

u prilogu Vam dostavljamo dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka.

 

S poštovanjem,

 

 

_________________________________

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Selska cesta 136

10000 Zagreb, Croatia

[1]www.azop.hr

 

tel: +385 1 4609 000

fax: +385 1 4609 099

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.azop.hr/