Opći akti i ostale informacije

Zahtjev za pristup informacijama od Štefanija Zovko za Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo
Poštovani
Sukladno članku 10. ZPPI molim Vas objavljivanje.
Općih akata i Odluka koje tijelo javne vlasti donosi a kojima se utječe na interese korisnika
(posebno Pravilnik o radu DEĐL, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta DEĐL sa svim izmjenama i dopunama, Poslovnik o radu Upravnog vijeća DEĐL i ostale opće akte).
Informacije o unutarnjim ustrojstvenim jedinicama javne vlasti s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt.
Izvršenje proračuna, odnosno godišnja izvješća o izvršenju proračuna.
Zaključke, zapisnike sa službenih sjednica upravnog vijeća kao i pozive sa dnevnim redom, a sve traženo unazad 3 godine.

S poštovanjem,

Štefanija Zovko mag.iur.

Administrator Zoran je ostavio/la bilješku ()

Zahtjev će se dodatno ponovno poslati jer je ažurirana e-mail adresa službenika za informiranje.

Srdačno,

Zoran, Imamopravoznati Tim