Osnivački akti - ZET

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački električni tramvaj

Poštovani,
Molim vas dostavu sljedećih informacija:

1. Izjava o osnivanju d.o.o. od 29.12.2017. godine.
2. Odluku skupštine od 29.12.2017. godine društva ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, MBS: 080042653, OIB: 85584865987, kao društva koje se dijeli i ne prestaje, s istodobnim prijenosom dijelova imovine u novo društvo ZAGREBAČKI EKEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz, sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska 105.
3. Statut ovog tijela javne vlasti.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ured Uprave ZET,

1 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

 

Nastavno na Vaš upit putem maila od dana 07. veljače 2018. kojim tražite
određene akte ZET-a d.o.o., u nastavku dajemo odgovor:

- sva dokumentacija vezana za statusnu promjenu Zagrebačkog električnog
tramvaja d.o.o. nastalu izdvajanjem iz Zagrebačkog holdinga d.o.o. se
nalazi na službenim internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga d.o.o.,

te Vas sukladno tome, upućujemo na navedene internetske stranice.

Napominjemo, da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 
[1]25/13, [2]85/15), tražene dokumente iz Vašeg maila nismo dužni
dostaviti Vam.

 

S poštovanjem,

 

 

Ured Uprave ZET-a

 

 

[3]Opis: zet.jpg

 

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Ozaljska 105, 10000 Zagreb

E-mail: [4][e-mail adresa]

[5]www.zet.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

References

Visible links
1. http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12099
2. http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12101
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://www.zet.hr/

Miroslav Schlossberg

Za: Ured Uprave ZET

Poštovani,
Hvala vam na odgovoru i informaciji da se tražene informacije nalaze na vašem webu.

Možete li malo detaljnije specificirati?
Naime, pretražio sam web stranice www.zet.hr i nigdje ni traga dokumentima koje sam tražio.
Također google pretraga za "izjavu o osnivanju" na domeni "zet.hr" ne vraća traženi dokument koji, kako vi kažete se nalazi na vašem webu:
https://www.google.hr/search?hl=en&a...
Stoga bih cijenio kada biste u vašem odgovoru tvrdnju podkrijepili barem putanjom na vašem webu ili direktan link na datoteku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Ured Uprave ZET

Podsjecam da ovaj zahtjev jos stoji neodgovoren.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ured Uprave ZET,

1 privitaka

Poštovani,

 

U ranije dostavljenom odgovoru smo Vas uputili da tražene akte Zagrebačkog
električnog tramvaja možete pronaći na službenim internetskim stranicama
Zagrebačkog holdinga d.o.o, međutim radi se o zabuni, te Vam se ovim putem
ispričavamo.

Naime, na službenim internetskim stranicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. se
nalazi Izjava o osnivanju društva Zagrebački holding d.o.o.,a ne Izjava o
osnivanju društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Navedena izjava se još uvijek ne može pronaći na stranicama društva
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Povodom Vaše predstavke upućene Povjereniku za informiranje dana
07.2.2018.g.,a o kojoj smo obaviješteni 8.3.2018.g. u tijeku je uređenje i
dopuna službene stranice Zagrebačkog električnog tramvaja sukladno uputama
Povjerenika za informiranje u naloženom roku, a koji postupak će biti
dovršen do kraja ovoga tjedna.

U okviru toga postupka će biti donijeta odluka o tome da li smo dužni
sukladno čl.10. važećeg Zakona o pravu na pristup informacijama objaviti
podatke koje tražite (izjavu o osnivanju društva Zagrebački električni
tramvaj d.o.o, Odluku skupštine od 29.12.2017.g. društva Zagrebački
holding d.o.o kao društva koje se dijeli i ne prestaje s istodobnim
prijenosom dijelova imovine u novo društvo Zagrebački električni tramvaj
d.o.o. i Statut ZET-a kao tijela javne vlasti.) Ujedno napominjemo da zbog
izdvajanja Zagrebačkog električnog tramvaja iz sastava Zagrebačkog
holdinga u tijeku je uređenje i dopuna Statuta društva, te iz tog razloga
još uvijek nije moguća objava toga dokumenta.

O svim poduzetim radnjama sukladno Upozorenju Povjerenika za informiranje
ćete biti na vrijeme obaviješteni.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Ured Uprave ZET-a

 

 

[1]Opis: zet.jpg

 

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Ozaljska 105, 10000 Zagreb

E-mail: [2][e-mail adresa]

[3]www.zet.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.zet.hr/

Miroslav Schlossberg

Za: Ured Uprave ZET

Poštovani,
Moj zahtjev od 7.2.2018. ne odnosi se na članak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) već članak 18. Zakona.

U zahtjevu od 7.2.2018. sam tražio:

Molim vas dostavu sljedećih informacija:

1. Izjava o osnivanju d.o.o. od 29.12.2017. godine.
2. Odluku skupštine od 29.12.2017. godine društva ZAGREBAČKI
HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz,
opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport,
upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Zagreb, Ulica
grada Vukovara 41, MBS: 080042653, OIB: 85584865987, kao društva
koje se dijeli i ne prestaje, s istodobnim prijenosom dijelova
imovine u novo društvo ZAGREBAČKI EKEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za
trgovinu, usluge i javni prijevoz, sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska
105.
3. Statut ovog tijela javne vlasti.

Moram li ČEKATI da se interno dogovorite i objavite traženi dokument na webu sukladno čl.10?

Molim vas da postupite sukladno Zakonu i dostavite dokument elektronskim oblikom u odgovoru na ovu email adresu a traženu informaciju priložite uz odgovor kako bismo izbjegli žalbu radi šutnje uprave/administracije.

Podsjećam na ZPPI koji kaže da ako tijelo javne vlasti posjeduje traženu informaciju a informacija nije zađtićena drugim propisima dužno je odgovoriti u roku 15 dana. Od slanja zahtjeva 7.2. pročlo je skoro 2 mjeseca!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ured Uprave ZET,

1 privitaka

Poštovani,

 

Dana 23.03.2018.godine   dovršeno je uređenje internet stranice
Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., te je Povjereniku za informiranje
dostavljeno Izvješće s dokazima o postupanju.

Jedan primjerak navedenog izvješća je dostavljen i Vama na naznačenu
adresu.

Nadalje, ovim putem Vas obavještavamo da na našoj internet stranici
sukladno čl.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 82/15)
nismo dužni objaviti podatke koje tražite (Izjavu o osnivanju društva
Zagrebački električni tramvaj d.o.o, Odluku skupštine od 29.12.2017.g.
društva Zagrebački holding d.o.o kao društva koje se dijeli i ne prestaje
s istodobnim prijenosom dijelova imovine u novo društvo Zagrebački
električni tramvaj d.o.o. i Statut ZET-a kao tijela javne vlasti).

 

S poštovanjem.

 

Ured Uprave ZET-a

 

 

[1]Opis: zet.jpg

 

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Ozaljska 105, 10000 Zagreb

E-mail: [2][e-mail adresa]

[3]www.zet.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.zet.hr/

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjerenici za informiranje jer tijelo ne poštuje rokove za odgovor na zahtjev.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački električni tramvaj, Zagreb

Postovani,
Ovim putem potvrdujem primitak odgovora od 30.5.
Ujedno zelim napomenuti da iako ste napisali da se dokument nalazi u prilogu, nista nije bilo prilozeno uz email. Ali s obzirom da je obavijest o tome da je trazena informacija vec javno objavljena dovoljna na linku, nije potrebno prilagati dokument u prilog emaila.

Vezano uz preostali odgovor, cekati cu vase Rjesenje.

Pozivam vas da ubuduce vasu elektronsku komunikaciju saljete na ovu adresu a ne na moju privatnu email adresu jer je s ove adrese poslan izvorni zahtjev sukladno ZPPI-u.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

---------- Forwarded message ----------
From: <[email address]>
Date: 2018-05-30 10:59 GMT+02:00
Subject: ZET-Zahtjev za pristup informacijama
To: [email address]

Poštovani gospodine Schlossberg,

ovim putem Vas obavještavam kako se usvaja Vaš Zahtjev za pristup
informacijama, vezan za dostavu Izjave o osnivanju ZET-a. Traženu Izjavu
Vam dostavljam u privitku, a pri dnu dostavljam i link na internetsku
stranicu ZET-a gdje je ista i objavljena.

Nadalje, vezano za Vaš Zahtjev za dostavu Odluke Skupštine Zagrebačkog
holdinga od 29.12.17.g. kao društva koje se dijeli i ne prestaje, s
istodobnim prijenosom imovine u novo društvo ZET d.o.o. i radi dostave
Statuta ZET-a, odlučeno je Rješenjem. Isto će Vam biti dostavljeno poštom,
a o poduzetom će biti obaviještena i Povjerenica za informiranje.

http://www.zet.hr/?id=676&pregled=1&...

S poštovanjem,

Domagoj Zeba, mag.nov.
Službenik za informiranje

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poštanskim putem zaprimljeno je rješenje tijela javne vlasti:

Klasa ZET-UU-05-01/18
Urbroj 654-18/1
30.5.2018

Kojim se odbacuje zahtjev temeljem čl.23. st.4 ZPPI-a u odnosu na zatraženu informaciju Odluka skupštine od 29.12.2017. društva Zagrebački holding kao društva koje se dijeli...

U bitnome nevode da temeljem odredbi čl.387 Zakona o trgovačkim društvima ZET nije obavezan donijeti statut društva.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana žalba protiv rješenja:
1823-120 - Rješenje - Zagrebački električni tramvaj d.o.o - Osnivački akti - ZET

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

---------- Forwarded message ---------
From: Domagoj Zeba
Date: Thu, 14 Jun 2018 at 09:18
Subject: RE: 1823-120 - Rješenje - Zagrebački električni tramvaj d.o.o - Osnivački akti - ZET

Poštovani gospodine Schlossberg,

ovim putem Vas obavještavam kako je uložena žalba zaprimljena i proslijeđena na odlučivanje Povjereniku za informiranje.

S poštovanjem,

Domagoj Zeba
Služba komunikacija i marketinga
Odjel odnosa s javnošću

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 365 1501,
Mob.: +385 91 6420 890
www.zet.hr

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Putem TJV zaprimljeno je rješenje Povjerenika za informiranje
klasa UP/II-008-07/18-01/486
urbroj 401-01/11-18-3
od 24. rujna 2018.
kojim se ponistava rješenje ZET-a u kojem je odbačen zahtjev u točci 2, te se vraća na ponovno postupanje.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poštankim putem zaprimljen je dopis ZET-a kojim se moj zahtjev ustupa Zagrebačkom holdingu.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding

Postovani,
Zaprimio sam vas dopis poslan papirnatim putem.

Link koji sadrzi odgovor na moje pitanje naveden je kao:
http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/novosti...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/novosti...

29. studenog 2017. Uprava Društva Zagrebački holding 28. 11. 2017. donijela je odluku o usvajanju plana podjele društva Zagrebački holding d.o.o. s osnivanjem novih trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću za podružnicu Zagrebački električni tramvaj i podružnicu Zagrebački velesajam.

Ovim Planom podjele nastavlja se postupak restrukturiranja društva započet 2013. godine, sukladno usvojenim poslovnim politikama, i to izdvajanjem pojedinih djelatnosti u posebna trgovačka društva.

Podjela Društva uvjetovana je interesom učinkovitijeg raspolaganja imovinom Društva te provođenja efikasnije unutarnje organizacije uz istovremenu racionalizaciju troškova.

Predviđenim izdvajanjem podružnica ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ, ZAGREBAČKI VELESAJAM u posebna društva olakšat će se mogućnost pribave sredstava iz fondova Europske unije za pokretanje i razvoj usluge javnog gradskog prijevoza putnika te će se omogućiti unapređenje poduzetničke i istraživačke infrastrukture.

Preuzmite dokumente:
Odluka- Plan podjele društva Zagrebački holding d.o.o
Plan podjele društva Zagrebački holding d.o.o