Otvaranje baze podataka - Registar skupe opreme

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) Registar skupe opreme koji vodi i ažurira HZJZ. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

Molim vas potvrdite primitak mog zahtjeva poslan 21.07.2015.

Saljem vam prijateljski podsjetnik za odgovor na moj zahtjev za
pristup informacijama koji jos nije odgovoren a uskoro istjece
zakonski rok za odgovor.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Pravni odjel, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

gospođa Pavešković nije više naša zaposlenica.

Obratite se kolegici zaduženoj za javne odnose na [1][e-mail adresa]
.Trenutno je na godišnjem odmoru, ali krajem mjeseca će biti dostupna.

 

S poštovanjem,

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ

Odjel za pravne, kadrovske, tehničke i opće poslove

10 000 Zagreb

Rockefellerova 7

Tel: + 385 1 4863 222

Fax: + 385 1 4863 356

 

 [2]cid:[e-mail adresa]

 

From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]]
On Behalf Of Miroslav Schlossberg
Sent: Thursday, August 06, 2015 1:38 PM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa]
Subject: Otvaranje baze podataka - Registar skupe opreme

 

Postovani,

 

Molim vas potvrdite primitak zahtjeva za pristup informacijama poslan
21.07.2015.

 

Hvala,

Miroslav

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjereniku za informiranje izjavljena žalba radi šutnje uprave.

Info - HZJZ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo poslao je odgovor povjerenici za informiranje - s datumom 25. kolovoza (šaljem Vam odgovor u privitku).

Srdačno,

Mary Novosel
Savjetnica za odnose s javnošću
01 4863 349

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Info - HZJZ, gđa. Mary Novosel,

Zahtjev sam slao na email adresu sluzbenika za informiranje upisanu u Registar sluzbenika za informiranje kojeg sukladno ZPPI odrzava Povjerenik za informiranje. Molim vas da provjerite adresu upisanu u Registar te kontakt informacije koje ste objavili na vasem webu - jer tamo ne mogu pronaci vasu email adresu, email adresu sluzbenika za informiranje niti odluku o imenovanji sluzbenika za informiranje.

Nadalje, kako je gospodja koja vise nije zaposlenica/sluzbenica bila upisana u Registar, a mailovi za pristup informacijama i dalje stizu na njezinu email adresu, moje je misljenje da je vasa informaticka sluzba trebala organizirati preusmjeravanje dolazne poste s te email adrese na neku drugu adresu.

Kako je vasa bivsa kolegica i dalje upisana u Registar kao kontakt osoba, molim vas da lrovjerite s vasom IT sluzbom da pravilno obavijeste posiljatelje o novim komtakt podacima - novi kontakt podaci mogu se vrlo jednostavno ubaciti u Out Of Office poruku te ce tada podnositelji znati da email nece biti procitan.

Molim vas da potvrdite primitak ponovno poslanog zahtjeva (30.08.2015.) te odgovorite sukladno ZPPI u zakonskom roku.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je od Povjerenika za informiranje (dalje u tekstu Povjerenik) zaprimljen zakljucak povodom zalbe zbog neodlucivanja o zahtjevu podnositelja od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (dalje u tekstu HZJZ) u predmetu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija.

U bitnome Povjerenik navodi da iz spisa predmeta proizlazi kako su razlozi za nerjesavanjem zaljiteljevog zahtjeva u zakonskom roku opravdani, buduci da je zaljitelj predmetni zahtjev uputio na adresu elektornicke poste gospode Paveskovic, koja vise nije zaposlenica Zavoda, stoga je Odjel za pravne, kadrovske, tehnicke i opce poslove Zavoda zaljitelja uputio da se krajem kolovoza obrati na drugu adresu elektronicke poste.

S obzirom na navedeno te s obzirom da je Povjerenica proslijedila zaljiteljevu zalbu prvostupanjskom tijelu, u kojoj je sadrzan zahtjev za ponovnu uporabu informacije od 21. srpnja 2015. godine, HZJZ-u se odreduje novi rok da rijesi zaljiteljev zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Povjerenik napominje kako je uvidom u internetski portal imamopravoznati.org utvrdeno da je zaljitelj dana 31. kolovoza 2015. godine uputio email na adresu elektronicke poste navedenu u ocitovanju Zavoda od 25. kolovoza 2015., kojim je zamolio da se kontakt informacije objavljene na webu Zavoda izmjene u skladu s novoimenovanom sluzbenicom za informiranje, kao i da potvrde primitak ponovno poslanog zahtjeva od 30. kolovoza 2015. godine te odgovore u zakonskom roku.

Odredbom clanka 119. stavka 3. Zakona o opcem upravnom postupku, propisano je da kad drugostupanjsko tijelo utvrdi da razlozi za nedonosenjem prvostupanjskog rjesenja nisu opravdani, samo ce rijesiti upravnu stvar ili naloziti prvostupanjskom tijelu da u roku od 15 dana donese trazeno rjesenje.

Klasa UP/II-008-07/16-01/153
Urboj 401-01/21-16-01
Zagreb, 27. travnja 2016.

Miroslav Schlossberg

Za: Info - HZJZ

Molim potvrdu kada zaprimite ovaj elektronski zahtjev za ponovnu uporabu informacijama.

Postovani Info HZJZ,

Povodom zakljucka Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-07/16-01/153, urbroj 401-01/21-16-01, od 27. travnja 2016. godine, ponavljam svoj zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 21. srpnja 2015 godine u ispravljenom obliku:

Tijelo javne vlasti: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi:
- sve javne informacije prepoznate u "Registru skupe opreme" koji vodi i ažurira HZJZ.

Molim vas dostavu trenutno dostupnih podataka u Registru (bez potrebe kreiranja novih podataka ili azuriranja povodom ovog zahtjeva). Trazene informacije dostavite u otvorenom, stojno citljivom obliku (npr. csv, xls, txt, json, xml,... itd) elektronskim putem odgovorm na email adresu jedinstvenu za ovaj zahtjev.

Ljubazno vas podsjecam da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da ukoliko postoji dostavite link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka te u tom slucaju ne morate dostavljati registar u prilogu (kada je informacija vec javno objavljena, dovoljno je dostaviti obavijest o linku na skup podataka).

Informacije koje su poznate o ovom registru su objavljene na web stranicama HZJZ-a:
http://www.hzjz.hr/sto-radimo/statistika...
Registar skupe opreme
- Osigurava praćenje podataka o skupoj medicinskoj opremi
- Regulativa: Godišnji provedbeni plan statističkih istraživanja

Ljubazno vas molim odgovor na ovaj zahtjev u zakonskom roku.

Stojim na raspolaganju ukoliko imate dodatnih pitanja ili je potrebno dodatno pojasniti zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimljeno je ocitovanje HZJZ-a povodom zahtjeva za ponovnu uporabu informacija iz registra skupe opreme naslovljeno na podnositelja zahtjeva i Povjerenika za informiranje.

U bitnome HZJZ navodi da je registar skupe opreme statisticko istrazivanje koje je pod nazivom "Istrazivanje o materijalnim resoursima u zdravstvu" odredeno Godisnjim provedbenim planom statistickih istrazivanja za 2015. godinu kojeg svake godine donosi Hrvatski sabor i koji podlijeze propisima o sluzbenoj statistici (NN 12/13).

Nadalje HZJZ navodi: sukladno glavi IX Povjerljivost i zastita statistickih podataka prema Zakonu o sluzbenoj statistici podaci prikupljeni za potrebe sluzbene statistike mogu se koristiti iskljucivo u statisticke svrhe i iskazuju se u zbirnom (agregiranom) obliku i isti su okarakterizirani kao povjerljivi podaci.

UR. BROJ 80-1058/1-16
25. svibnja 2016.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimljeno je Rjesenje HZJZ-a postanskim putem.

Ur. broj 80-1384/1-16
18. srpnja 2016.

U obrazlozenju HZJZ objasnjava razlog odbijanja pristupa informaciji, te navodi da je u postupku (ne pise kojem) utvrđeno:

da je trazena informacija Zakonom o sluzbenoj statistici (NN 103/03, 79/09 i 59/12), a veznao uz Godisnji provedbeni plan statistickih istrazivanja (NN 21/15) proglasena tajnim podatkom, odnosno podaci prikupljeni za potrebe sluzbene statistike mogu se koristiti iskljucivo u statisticke svrhe i iskazuju se u zbirnom (agregiranom) obliku i okarakterizirani su kao povjerljiv podatak (Glava IX Zakona o sluzbenoj statistici).

Nadalje navode kako je navedeni registar dio statistickog istrazivanja pod brojem 1.05 - Zdravstvo i sigurnost ciji nositelj statistickog istrazivanja je HZJZ isti obveznik primjene Zakona o sluzbenoj statistici.

Takodjer navode da su podaci koji su dostupni za javnost objavljeni u Ljetopisu statistickih istrazivanja koji su dostupni na web stranici Zavoda www.hzjz.hr. (Ali ne navode tocnu putanju do mjesta gdje se mogu pronaci navedeni ljetopisi...)

HZJZ u bitnome navodi kako oni Registar skupe opreme vode za potrebe Ministarstva zdravlja i drzavnog osiguravajuceg zavoda i navedeni registar nije javni registar.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je putem tijela Povjereniku za informiranje dostavljena zalba protiv rjesenja o odbijanju pristupa informacijama.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Postanskim putem zaprimljen je na znanje dopis naslovljen na Povjerenika za informiranje.

Veza UP/II-008-07/16-01/153
Urbroj 401-01/21-16-01

U bitnome tijelo objasnjava da je u postupku utvrdjeno da je trazena informacija tajni podatak temeljem Zakona o drzavnoj statistici.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Klasa UP/II-008-07/16-01/411
Urbroj 401-01/05-17-4
Zagreb, 7.7.2017

Povjerenica za informiranje povodom zalbe izjavljene protiv rjesenja HZJZ-a, urbroj 80-1384/1-16 od 18.7.2016, u predmetu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija, donosi sljedece

RJESENJE

1. Ponistava se rjesenje HZJZ, urbroj 80-1384/1-16 od 18.7.2016. godine

2. Odbacuje se zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 25.10.2015. godine

U bitnome Povjerenica navodi:
Zalitelj je na pobijano rjesenje pravovremeno izjavio zalbu...
Zalba je osnovana.
Sluzbenici Ureda povjerenice za informiranje su prilikom izvrsenog uvida u zatrazenu informaciju u prostorijama HZJZ-a utvrdili kako Registar skupe opreme *ne postoji*, odnosno nikada nije zazivio iako je bio u razvoju, vec HZJZ jednom godisnje provodi istrazivanje u obliku ankete, u kojoj zdravstvene ustanove dostavljaju podatke o broju komada medicinske opreme. Predmetno anketno istrazivanje provodi se temeljem Godisnjeg provedbenog plana statistickih istrazivanja RH u 2015. godini.
...u zalidbenom postupku prilikom uvida u zatrazenu informaciju utvrdeno [je] kako HZJZ ne vodi Registar skupe opreme, HZJZ nije u mogucnosti zalitelju pruziti trazenu informaciju; drugim rijecima, razlog odbijanja zahtjeva ne moze biti cinjenica da se zahtjev odnosi na povjerljive statisticke informacije, buduci da zatrazena informacija uopce ne postoji.
Zaliteljeva zalba je osnovana, buduci da je rjesenje provostupanjskog tijela nezakonito zbog povrede materijalnog prava.

Povjerenica za informiranje je stoga, sukladno clanku 117, tocki 4. Zakona o opcem upravnom postupku, u zaludbenom postupku odlucila samostalno rijesiti zaliteljev zahtjev za pristup informacijama.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslan je novi zahtjev za anketne podatke kako je opisano u rjesenju:
http://imamopravoznati.org/request/broj_...