Ovlaštene veterinarske organizacije (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Ovlaštene veterinarske organizacije.
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment Odgovor daje se.pdf
351K Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

 

U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaše pitanje koje ste na uputili 6.
listopada 2015. godine.

 

S poštovanjem,

 

 

Saša Guttman

Ministarstvo poljoprivrede

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. The Ministry of Agriculture does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Saša Guttman,

Informacija koju ste dostavili - da se trazena informacija nalazi
na navedenom linku - je netocna.

Na linku koji ste poslali nalazi se popis s linkovima na PDF
dokumente:

Mreža veterinarskih usluga

Kontrolna tijela (PDF)
Veterinarske ambulante (PDF)
Veterinarske bolnice (PDF)
Veterinarske klinike (PDF)
Veterinarske stanice (PDF)
Veterinarska praksa (PDF)
Veterinarska služba (PDF)
Ovlaštene veterinarske organizacije (PDF)

U mom zahtjevu trazio sam:
Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Ovlaštene veterinarske organizacije.
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Trazeno je - Ovlaštene veterinarske organizacije:
- skup podataka u obliku pogodnom za ponovnu uporabu (za navodim
primjer formate xls, csv, json, xml)
- link na mjesto gdje su navedeni podaci objavljeni na data.gov.hr
(jer je to vasa zakonska obaveza prema navedenom clanku navedenog
zakona).

**PDF nije format teksta pogodan za ponovnu uporabu!

S obzirom kako je razvidno da poslani link ne sadrzi informaciju
pogodnu za ponovnu uporabu, u otvorenom formatu, cineci otvorene
podatke, prihvatite ovaj odgovor kao zahtjev za dopunu informacija.

Molim vas referirajte se na dopune ZPPI-ja NN 85/15 gdje je
definirano sto je "ponovna uporaba", "otvoreni formati" i "otvoreni
podaci".

Molim vas da na ovu dopunu odgovorite u zakonskom roku.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment pregled organizacija prakse 1.csv
54K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija ambulante 1.csv
109K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija bolnice.csv
0K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija klinike 1.csv
1K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija ovla tene 1.csv
204K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija slu ba 2.csv
24K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija stanica.csv
122K Download View as HTML

Attachment pregled organizacija kontrolna tijela.csv
142K Download View as HTML

Attachment Odgovor daje se 1.pdf
378K Download View as HTML

Attachment Odgovor daje se 2.pdf
199K Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku Vam dostavljamo tablice u excelu vezano za Vaš Zahtjev o pravu
na pristup informacijama i to:

-        Mreža veterinarskih usluga

-        Kontrolna tijela

-        Veterinarske ambulante

-        Veterinarske bolnice

-        Veterinarske klinike

-        Veterinarske stanice

-        Veterinarska praksa

-        Veterinarska služba

-        Ovlaštene veterinarske organizacije.

 

Napominjemo da Vam je 9. listopada poslan isti ovaj odgovor samo s linkom,
a ne Rješenje kako navodite u svom dopisu Povjerenici.

 

S poštovanjem,

 

Saša Guttman

Ministarstvo poljoprivrede

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. The Ministry of Agriculture does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Saša Guttman,

Hvala vam na dostavi datoteka u prilogu u CSV obliku.

U vasem odgovoru 9. listopada dostavili ste samo link na:
http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=7 gdje je kako sam 13.
listopada naveo u Zahtjevu za dopunu odnosno ispravak informacije
dostupne samo PDF datoteke, sto nije oblik za ponovnu uporabu.
Kasnije na moj Zahtjev za dopunu odnosno ispravak nisam zaprimio
odgovor.

Jos jednom vam hvala na dostavljenim podacima u obliku za ponovnu
uporabu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je povucena zalba koja je 21. studenog 2015. izjavljena Povjereniku za informiranje.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana predstavka Povjereniku radi toga jer tijelo ne objavljuje podatke u re-use obliku na svom webu sukladno cl.10:
http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=7

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: