Plan rada za 2017. godinu

Ivona Perić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Razvojna agencija Karlovačke županije, Karlovac kao dio skupine poslane na 31 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017. godinu.

S poštovanjem,

Ivona Perić

Andreja Jurković, Razvojna agencija Karlovačke županije, Karlovac

Poštovana gđo Perić,

Plan rada RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA d.o.o. za 2017. g.
usvaja Skupština Društva

sukladno odredbama Društvenog ugovora. S obzirom da se sjednica Skupštine
Društva planira održati

u drugoj polovini siječnja 2017. godine na kojoj će se odlučivati o
usvajanju Plana rada Društva za 2017. godinu,

nakon usvajanja predmetnog dokumenta biti ćemo u mogućnosti dostaviti Vam
isti u traženom obliku.

Plan rada RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA d.o.o. će nakon
usvajanja od Skupštine

Društva biti objavljen na internet stranici Društva.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

--
Voditeljica strategija i programiranja
Andreja Jurković, dipl. iur.

RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA d.o.o.
Jurja Haulika 14
HR-47000 Karlovac
OIB:40734431581
tel. +385(0)47 609 493
fax. +385(0)47 609 499
mob. +385(0)99 612 8002
e-mail: [1][Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA e-mail za zahtjeve]

3.1.2017. u 22:20, Ivona Perić je napisao/la:

Za: Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017.
godinu.

S poštovanjem,

Ivona Perić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[2][ZPPI #3097 email]

Je li [3][Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Razvojna agencija Karlovačke županije -
KARLA? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[5]http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
[6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA e-mail za zahtjeve]
2. mailto:[ZPPI #3097 email]
3. mailto:[Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Andreja Jurković, Razvojna agencija Karlovačke županije, Karlovac

Poštovana,

vezano uz Vaš zahtjev za dostavu Plana rada RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE
ŽUPANIJE - KARLA

d.o.o. (dalje u tekstu: Razvojna agencija) za 2017. godinu, obavještavamo
Vas da je predmetni dokument objavljen na internetskoj stranici Razvojne
agencije

- poveznica: [1]http://www.ra-kazup.hr/info-razvojna-age..., a
prihvaćen je na sjednici dana 28.04.2017. godine od Skupštine

Razvojne agencije.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

--
Voditeljica strategija i programiranja
Andreja Jurković, dipl. iur.

RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA d.o.o.
Jurja Haulika 14
HR-47000 Karlovac
OIB:40734431581
tel. +385(0)47 609 493
fax. +385(0)47 609 499
mob. +385(0)99 612 8002
e-mail: [2][KARLA e-mail za zahtjeve]

3.1.2017. u 22:20, Ivona Perić je napisao/la:

Za: Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017.
godinu.

S poštovanjem,

Ivona Perić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[3][ZPPI #3097 email]

Je li [4][KARLA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Razvojna agencija Karlovačke županije -
KARLA? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[6]http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
[7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.ra-kazup.hr/info-razvojna-age...
2. mailto:[KARLA e-mail za zahtjeve]
3. mailto:[ZPPI #3097 email]
4. mailto:[KARLA e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org