Razvojna agencija Karlovačke županije, Karlovac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj, također poznato kao KARLA

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Plan rada za 2017. godinu
Razvojna agencija Karlovačke županije, Karlovac je odgovorio podnositelju Ivona Perić dana .
Uspješan.
Poštovana, vezano uz Vaš zahtjev za dostavu Plana rada RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA d.o.o. (dalje u tekstu: Razvojna agencija) za...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?