Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Varaždinska

Zahtjev za pristup informacijama od Sonja Radočaj za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Varaždinska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Varaždinska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana,
vezano uz Vaš zahtjev ljubazno Vas molimo da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dostavite potrebne podatke (adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva) kako bi Vaš zahtjev bio potpun ili popunite Obrazac 2 koji možete pronaći na poveznici: http://www.mup.hr/main.aspx?id=150586.
U suprotnom, na Vaš zahtjev primijeniti će se članak 20. stavak 2. istoga Zakona (nepotpun i/ili nerazumljiv zahtjev).

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: Sonja Radočaj [[ZPPI #556 email]]
Poslano: 17. srpanj 2015. 19:54
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Podaci iz OKCP i Evidencije dojava, policijska uprava Varaždinska

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Varaždinska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Varaždinska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #556 email]

Je li [MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite u elektronskom obliku (xls) podatke o dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Varaždinska prikazane po mjesecu (broj dojava zaprimljeno za svaki mjesec) za razdoblje 1.1.2010. do
31.12.2012. te u odvojenoj datoteci podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane po dobu dana (broj dojava zaprimljeno 00h-06h, 06h-12h,
12h-18h, 18h-24h za svaki dan) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014. i broj poziva prikazane prema policijskim postajama Varaždinska i prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena
ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj
[osobna informacija]
10 000 Zagreb

Ured Glavnog Ravnatelja Policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Radočaj,

priloženo Vam dostavljamo odgovor vezan uz Vaš zahtjev za pristup informaciji zaprimljen dana 21. srpnja 2015. godine.
Ljubazno Vas molimo potvrdu primitka ovog e-maila. Ukoliko istu ne zaprimimo, navedeni odgovor dostaviti ćemo i redovnom poštom.

S poštovanjem,
Ured glavnog ravnatelja policije

Poštovani,

potvrđujem primitak email-a.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Poštovani,

molim pristup informacijama za ponovnu uporabu te se ovim putem želim pozvati na načelo jednakosti prema članku 8. ZPPI-a. Također bih Vas željela zamoliti da obrazložite zbog čega nisu dostavljene informacije pod točkama 1, 2 i 4, odnosno što konkretno znači da je zahtjev za pristupom informacijama pod točkama 1, 2 i 4 odbijen kao neosnovan?
Sukladno čl. 8, st. 4 ZPPI-ja, podnositelj nije dužan navesti razloge zbog kojih traži informaciju. Koji su osnovani razlozi za dobivanje informacija pod točkama 1, 2 i 4?

Dakle, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostave slijedeće informacije:

1. dojavama koje zaprima OKC policijska uprava Varaždinska u detaljima kako je zapisano u OKCP (broj dojava s detaljima kojima raspolažete) za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2012.
2. podatke iz Evidencije dojava koja se od 01.01.2013. godine vodi u elektroničkom obliku IS MUP-a prikazane s detaljima kako raspolažete (broj zaprimljenih dojava) za razdoblje 1.1.2013. do 31.12.2014.
3. broj poziva prikazane prema policijskim postajama Varaždinska
4. prikazano koliko je proslijeđeno drugim postajama, koliko je bilo provjera dojave (intervencija), broj podnjetih kaznenih prijava, broj prekršaja, broj slučaja gdje su stranke upućene na privatne tužbe, te prema vrste postupanja: upućena ophodnja, upućena očevidna ekipa, ostalo, isto tako i rezultate postupanja: prekršajna prijava, kaznenan prijava, privatna tužba, ostalo.

Lijep pozdrav, Sonja Radočaj, [osobna informacija]

Ured Glavnog Ravnatelja Policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana gospođo,
u priloženom rješenju dostavljena Vam je uputa o pravnom lijeku.

S poštovanjem,
Ured glavnog ravnatelja policije

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Žalba je poslana povjerenici dana 29. srpnja 2015.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Dana 05. travnja je zaprimljeno Rješenje Povjerenice za informiranje kojim se žalba odbija kao neosnovana jer je utvrđeno da se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno utvrđeno je da tražene informacije ne postoje kao izrađene u materijaliziranom obliku.

Klasa: UP/II-008-07/15-01/342
URBROJ: 401-01/11-16-04
Zagreb, 24. ožujka 2016.