Podaci o odobrenim kreditima i garancijama HBOR-a u strojno čitljivom formatu

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb.

Od: GONG

Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovanje,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, presudi Vrhovnog
suda RH Broj: U-zpz 6/2016-7 te presudama Visokog upravnog Suda br.
UsII-101/15-5 i UsII-128/17-6 kao i rješenjima Povjerenice za
informiranje br. Up/II-008-07/14-01/220 i Up/II-008-07/16-01/679,
molimo u strojno čitljivom formatu, sukladno čl.10 i čl.28. ZPPI-a,
dostavu sljedećih informacija za razdoblje od osnivanja HBOR-a
1992. do 31.12.2018. godine.

1. Podatke o odobrenim kreditima i drugim plasmanima HBOR-a uz
sljedeće informacije:
- o nazivu, OIB-u i sjedištu korisnika svakog odobrenog plasmana,
- o iznosu pojedinačnog kredita/ plasmana, roku otplate i kamatnoj
stopi
- o veličini i primarnoj djelatnosti poduzetnika korisnika
kredita/plasmana
- u sklopu kojeg programa HBOR-a je odobren

2. Podatke o odobrenim bankarskim i drugim jamstvima HBOR-a uz
informacije:
- o nazivu, OIB-u i sjedištu korisnika svakog pojedinog jamstva,
- veličini i primarnoj djelatnosti poduzetnika kojem je odobreno
jamstvo
- u sklopu kojeg programa je jamstvo odobreno.
- Posebno, za garancije za izvoz, podatak o zemljama izvoza

Odgovor molim na mail s kojeg vam je zahtjev upućen.
Unaprijed hvala na pomoći i susretljivosti.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: Vičić Antonija
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment Obavijest o produ enju roka za dostavu informacija GONG.pdf
140K Download View as HTML


Poštovani,

nastavno na Vaš donji Zahtjev za pristup informacijama od dana 11.
siječnja 2019. godine, u privitku Vam šaljemo Obavijest o produženju roka
za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

Lijepi pozdrav,

 

S poštovanjem,

 

Antonija Vičić
Sektor pravnih poslova, nabave i potpora

Direkcija pravnih poslova
Odjel domaćih pravnih poslova

[1]Logo
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
'    +385 1 4590416
* [e-mail adresa]
         [2]www.hbor.hr 
P Vodite računa o okolišu. Ne štampajte ovu poruku ako nije neophodno.

Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive i povlaštene
informacije. Ako Vam je ova poruka greškom upućena, molimo obavijestite
pošiljatelja i odmah ju, sa svim prilozima,
izbrišite. Ako Vam predmetna poruka s prilozima nije namijenjena, niste ju
ovlašteni pohranjivati, ispisivati, priopćavati niti na bilo koji drugi
način koristiti. Navedeno u ovoj poruci ne odražava
nužno službene stavove HBOR-a i HBOR ne odgovara za podatke navedene u
ovoj poruci, ako se ne odnose na predmet poslovanja HBOR-a. Predlažemo da
ovu elektronsku  poruku i
njene privitke provjerite radi eventualnog postojanja virusa. HBOR ne
snosi odgovornost za moguću štetu nastalu zbog virusa u ovoj poruci.

 

This e-mail message may contain confidential or privileged information. If
you are not the intended recipient, please notify the sender and delete
the message together with any attachments
immediately. If you have received this message and its attachments by
mistake, you are not authorised to save, print, disclose or use it in any
other way. The information contained in this
message does not necessarily reflect the official views of HBOR, and HBOR
will not be liable for the data contained in the message if such data are
not related to the business activities of
HBOR. We suggest that you scan this e-mail message and its attachments
with antivirus software. HBOR cannot be held liable for any damage caused
by any virus transmitted by this e-mail.

Započni proslijeđenu poruku:

Od: GONG <[3][ZPPI #6691 email]>
Datum: 11. siječnja 2019. u 14:17:37 CET
Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema HBOR <[4][HBOR e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Podaci o odobrenim kreditima i garancijama HBOR-a u strojno
čitljivom formatu

    Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

    Poštovanje,

    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, presudi Vrhovnog
    suda RH Broj: U-zpz 6/2016-7 te presudama Visokog upravnog Suda br.
    UsII-101/15-5 i UsII-128/17-6 kao i rješenjima Povjerenice za
    informiranje br. Up/II-008-07/14-01/220 i Up/II-008-07/16-01/679,
    molimo u strojno čitljivom formatu, sukladno čl.10 i čl.28. ZPPI-a,
    dostavu sljedećih informacija za razdoblje od osnivanja HBOR-a
    1992. do 31.12.2018. godine.

    1. Podatke o odobrenim kreditima i drugim plasmanima HBOR-a uz
    sljedeće informacije:
    - o nazivu, OIB-u i sjedištu korisnika svakog odobrenog plasmana,
    - o iznosu pojedinačnog kredita/ plasmana, roku otplate i kamatnoj
    stopi
    - o veličini i primarnoj djelatnosti poduzetnika korisnika
    kredita/plasmana
    - u sklopu kojeg programa HBOR-a je odobren

    2. Podatke o odobrenim bankarskim i drugim jamstvima HBOR-a uz
    informacije:
    - o nazivu, OIB-u i sjedištu korisnika svakog pojedinog jamstva,
    - veličini i primarnoj djelatnosti poduzetnika kojem je odobreno
    jamstvo
    - u sklopu kojeg programa je jamstvo odobreno.
    - Posebno, za garancije za izvoz, podatak o zemljama izvoza

    Odgovor molim na mail s kojeg vam je zahtjev upućen.
    Unaprijed hvala na pomoći i susretljivosti.

    S poštovanjem,

    GONG

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [5][ZPPI #6691 email]

    Je li [6][HBOR e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
    zahtjeve za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    [7]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [8]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.hbor.hr/
3. mailto:[ZPPI #6691 email]
4. mailto:[HBOR e-mail za zahtjeve]
5. mailto:[ZPPI #6691 email]
6. mailto:[HBOR e-mail za zahtjeve]
7. http://imamopravoznati.org/change_reques...
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: Vičić Antonija
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment DOPIS dostava rje enja 3 2019.pdf
132K Download View as HTML

Attachment Rje enje 3 2019.pdf
2.0M Download View as HTML


Poštovani,

 

u privitku dostavljamo Rješenje HBOR-a broj 3/2019 koje se odnosi na niže
postavljeni zahtjev za pristup informacijama.

 

Obzirom na Vašu molbu za dostavom odgovora putem e-maila, molili bi
potvrdu primitka predmetnog Rješenja.

 

Unaprijed zahvaljujemo.

 

Lijepi pozdrav,

 

S poštovanjem,

 

Antonija Vičić
Sektor pravnih poslova, nabave i potpora

Direkcija pravnih poslova
Odjel domaćih pravnih poslova

[1]Logo
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
'    +385 1 4590416
* [e-mail adresa]
         [2]www.hbor.hr 
P Vodite računa o okolišu. Ne štampajte ovu poruku ako nije neophodno.

Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive i povlaštene
informacije. Ako Vam je ova poruka greškom upućena, molimo obavijestite
pošiljatelja i odmah ju, sa svim prilozima,
izbrišite. Ako Vam predmetna poruka s prilozima nije namijenjena, niste ju
ovlašteni pohranjivati, ispisivati, priopćavati niti na bilo koji drugi
način koristiti. Navedeno u ovoj poruci ne odražava
nužno službene stavove HBOR-a i HBOR ne odgovara za podatke navedene u
ovoj poruci, ako se ne odnose na predmet poslovanja HBOR-a. Predlažemo da
ovu elektronsku  poruku i
njene privitke provjerite radi eventualnog postojanja virusa. HBOR ne
snosi odgovornost za moguću štetu nastalu zbog virusa u ovoj poruci.

 

This e-mail message may contain confidential or privileged information. If
you are not the intended recipient, please notify the sender and delete
the message together with any attachments
immediately. If you have received this message and its attachments by
mistake, you are not authorised to save, print, disclose or use it in any
other way. The information contained in this
message does not necessarily reflect the official views of HBOR, and HBOR
will not be liable for the data contained in the message if such data are
not related to the business activities of
HBOR. We suggest that you scan this e-mail message and its attachments
with antivirus software. HBOR cannot be held liable for any damage caused
by any virus transmitted by this e-mail.

 

Započni proslijeđenu poruku:

Od: GONG <[3][ZPPI #6691 email]>
Datum: 11. siječnja 2019. u 14:17:37 CET
Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema HBOR <[4][HBOR e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Podaci o odobrenim kreditima i garancijama HBOR-a u strojno
čitljivom formatu

    Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

    Poštovanje,

    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, presudi Vrhovnog
    suda RH Broj: U-zpz 6/2016-7 te presudama Visokog upravnog Suda br.
    UsII-101/15-5 i UsII-128/17-6 kao i rješenjima Povjerenice za
    informiranje br. Up/II-008-07/14-01/220 i Up/II-008-07/16-01/679,
    molimo u strojno čitljivom formatu, sukladno čl.10 i čl.28. ZPPI-a,
    dostavu sljedećih informacija za razdoblje od osnivanja HBOR-a
    1992. do 31.12.2018. godine.

    1. Podatke o odobrenim kreditima i drugim plasmanima HBOR-a uz
    sljedeće informacije:
    - o nazivu, OIB-u i sjedištu korisnika svakog odobrenog plasmana,
    - o iznosu pojedinačnog kredita/ plasmana, roku otplate i kamatnoj
    stopi
    - o veličini i primarnoj djelatnosti poduzetnika korisnika
    kredita/plasmana
    - u sklopu kojeg programa HBOR-a je odobren

    2. Podatke o odobrenim bankarskim i drugim jamstvima HBOR-a uz
    informacije:
    - o nazivu, OIB-u i sjedištu korisnika svakog pojedinog jamstva,
    - veličini i primarnoj djelatnosti poduzetnika kojem je odobreno
    jamstvo
    - u sklopu kojeg programa je jamstvo odobreno.
    - Posebno, za garancije za izvoz, podatak o zemljama izvoza

    Odgovor molim na mail s kojeg vam je zahtjev upućen.
    Unaprijed hvala na pomoći i susretljivosti.

    S poštovanjem,

    GONG

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [5][ZPPI #6691 email]

    Je li [6][HBOR e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
    zahtjeve za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    [7]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [8]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.hbor.hr/
3. mailto:[ZPPI #6691 email]
4. mailto:[HBOR e-mail za zahtjeve]
5. mailto:[ZPPI #6691 email]
6. mailto:[HBOR e-mail za zahtjeve]
7. http://imamopravoznati.org/change_reques...
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb može: