Podaci o Sveučilišnoj bolnici Zagreb

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Ljubzano vas molim dostavu sljedećih informacija o Sveučilišnoj
bolnici Zagreb:

1. Informacije o likvidaciji
- Sukladno Odluci o prestanku Sveučilišne bolnice "Zagreb" (Broj 7
/ 1995), imenovani su likvidacijsko vijeće i likvidacijski
upravitelj.
- Molim vas dostavu informacija o trenutnom sastavu (imena,
prezimena) likvidacijskog vijeća i te podatke o likvidacijskom
upravitelju.
- U članku 5. iste Odluke navedeno je da
"Gradski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu skrb podnijet će
prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu za prestanak i likvidaciju radne
organizacije Sveučilišna bolnica “Zagreb” u osnivanju u ime Grada
Zagreba kao osnivača, kao i prijavu za upis likvidacijskog
upravitelja i likvidacijskog vijeća."
- Molim vas dostavu kopije u elektronskom obliku (sken je poželjan)
prijave za prestanak i likvidaciju Sveučilišne bolnice Zagreb koja
je podnesena Trgovačkom sudu u Zagrebu.
- Molim vas dostavu kopije u elektronskom obliku (sken je poželjan)
prijavu za upis likvidacijskog upravitelja i likvidacijskog vijeća
Sveučilišne bolnice Zagreb koja je podnesena Trgovačkom sudu u
Zagrebu

2. Sudjelovanje u programima i projektima
- U Programu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za
2013. (Broj 4 od 22. veljače 2013.), pod naslovom "Suradnja s
mrežama gradova, međunarodnim udruženjima, institucijama i
međunarodnim konferencijama - URED GRADONAČELNIKA", pod točkom "b)
Međunarodni projekti u pripremi", Sveučilišna bolnica Zagreb
navedena je kao partner na projektu "Give them a chance to work!
Strengthening working abilities and developing supported employment
system for persons with severe mental illness." U nastavku je
pojašnjeno trajanje projekta "Predviđeni početak projekta je u
prvom kvartalu 2013., a trajat će do sredine 2014."
- U svezi navedenog, molim vas informaciju je li projekt proveden
(započeo je i završio je; ili nije nikada započet ili završen).
- Molim vas informacije o partnerskoj ulozi koju Sveučilišne
bolnice Zagreb (u stečaju / u likvidaciji) ima na navedenom
projektu, te informaciju (dokument, račun, kopiju itd) koja
pokazuje u kojem iznosu i na koji način Sveučilišna bolnica Zagreb
(u stečaju / u likvidaciji) sudjeluje u projektu.

3. Financijska izvješća tijekom likvidacijskog postupka
- Prave osobe u likvidaciji najčešće izvještavaju financijski u
obliku financijskih izvještaja do trenutka otvaranja likvidacijskog
postupka, financijskih izvještaja tijekom likvidacijskog postupka,
financijskih izvještaja po završetku postupka likvidacije.
- Molim vas dostavu posljednjeg financijskog izvještaja Sveučilišne
bolnice Zagreb kojom raspolažete. Dostavite kao i ostalo u
elektronskom obliku kao najekonomičnijem načinu odgovora.

4. Nastavak gradnje Sveučilišne bolnice Zagreb
- Sukladno Zaključku o nastavku gradnje Sveučilišne bolnice Zagreb
(Broj 14 od 11. listopada 2007.), točki 6. osniva se Povjerenstvo
za izradu prijedloga dovršetka realizacije projekta "Sveučilišna
bolnica Zagreb."
- Molim vas dostavu informacija o sastavu (imena i prezimena)
posljednjeg poznatog stanja spomenutog Povjerenstva.
- U istom članku navedeno je
"Povjerenstvo će izraditi konačni prijedlog nastavka realizacije
projekta Sveučilišne bolnice Zagreb. Kao jedna od mogućnosti
provest će se međunarodno prednatjecanje za javno-privatno
partnerstvo."
- Molim vas dostavu informacija koje su nastale kao rezultat ovog
dijela Zaključka (npr. dostava prijedloga nastavka realizacije
projekta, informacije o međunarodnom prednatjecanju za
javno-privatno partnerstvu ukoliko je isto provedeno).

Sve tražene informacije dostavite elektronskim putem na ovu
elektronsku adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak uklonjen]

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Radi ranijih problema koji ste imali s neprimanjem mojih zahtjeva
elektronskim putem, ljubazno vas molim, možete li odgovoriti
ukoliko ste zaprimili moj zahtjev od 16.12.2018?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani,

 

Slijedom Vašeg traženja od 17. prosinca 2018., obavještavam Vas da je Vaš
zahtjev za pristup informacijama ovo

Javnopravno tijelo zaprimilo dana 16. prosinca 2018. putem elektroničke
komunikacije te

se smatra da je podnesen pisani zahtjev sukladno članku 18. st. 2. Zakona
o pravu na pristup informacijama

(NN 25/13, 85/15).

 

 

S poštovanjem,

 

 

Sonja Jasić Kovačić

Službenica za informiranje

Ured gradonačelnika

Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

Tel. 01/6100134

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani,

 

Slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama koji ste uputili
elektroničkom poštom, dana 16. prosinca 2018. na našu adresu,  vezano uz
informacije o

Sveučilišnoj bolnici Zagreb, izvješćujem Vas da se temeljem članka 22.
stavak 1. t. 1., 2. i 3. te stavka 2. (Zakona o pravu na

pristup informacijama NN, br. 25/13 i 85/15) produžuje rok za ostvarivanje
prava na pristup informaciji i to razlogom

što se zahtjevom traži veći broj informacija, što se dio informacija mora
tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti i razlogom što

je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

U članku 22. stavak 1. Zakona propisano je da se rokovi za ostvarivanje
prava na pristup informaciji mogu produžiti za 15 dana

računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu
za pristup informaciji.

 

Zahvaljujem na razumijevanju.

 

S poštovanjem,

 

 

Sonja Jasić Kovačić

Službenik za informiranje

Ured gradonačelnika

Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: