Podzakonska regulativa prava na priziv savjesti u medicini

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ministarstvo zdravlja,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molimo Ministarstvo zdravlja informacije iz 2
dokumenta koje je Vladin ured
za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu VURS) podnio Odboru Ujedinjenih naroda za praćenje
provođenja UN konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije
žena (u daljnjem tekstu CEDAW Odbor) u sklopu podnošenja skupnog
Četvrtog i petog periodičkog izvješća o primjeni UN Konvencije o
uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (u daljnjem tekstu
CEDAW) za Hrvatsku.

Radi se o dokumentima:

1. dokument : Četvrto i peto periodičko izvješće Republike Hrvatske
o primjeni UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije
žena, veljača 2013, CEDAW/C/HRV/CO/4-5, veljača 2013 ( http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/im... )

2. dokument: Odgovori na popis problema i pitanja vezanih za
Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku
(CEDAW/C/HRV/Q/4-5/Dod.1, veljače 2015.
http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/im... )
Sve informacije koje tražimo nepoznate su i nedostupne javnosti, a
kako se na njih referira u gore navedenim dokumentima VURS,
očekujemo da Ministarstvo zdravlja njima raspolaže. Ukoliko Ministarstvo zdravlja ipak ne raspolaže
svim traženim informacijama, molimo da ustupi ovaj zahtjev tijelima koja
njima raspolažu ili bi prema svojim obavezama i ovlastima trebala
njima raspolagati, na način na koji ih je kao koordinator u
izvještajnom procesu prikupio iz raznih službenih izvora za
sastavljanje Četvrtog i petog periodičnog izvještaja za Hrvatsku i
Odgovora na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto
periodično izvješće za Hrvatsku CEDAW Oboru, te da nam ih dostavi.

Popis traženih informacija:

1/ Tekst Rješenja Ministra zdravstva od 01.09.1996. kojim su u
Hrvatskoj određene zdravstvene ustanove ovlaštene za obavljan je
prekida trudnoće ; spominje se u paragrafima 171. dokumenata
Četvrto i peto periodičko izvješće Republike Hrvatske o primjeni UN
Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i Odgovori
na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto periodično
izvješće za Hrvatsku, kao dio zakonske osnove kojom je regulirano
pravo na prekid trudnoće u Hrvatskoj
2. Tekst naputka ministra zdravlja ravnateljima bolnica koje imaju
ugovorenu djelatnost ginekologije i opstetricije iz studenog 2014.
o obavezi osiguravanja dostupnosti legalnog pobačaja“ u najkraćem
roku“, koji VURS spominje u Odgovori na popis problema i pitanja
vezanih za Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku
3.Službeni akt (uputa ministra ?, propis, pravilnik ?, zakon ?,
drugo ?) kojim je navodno dodatno regulirano provođenje i nadzor
nad izvršenjem čl.20. Zakona o liječništvu (pravo na priziv
savjesti liječnika), kako je navedeno u paragrafu 171. Odgovora na
popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto periodično
izvješće za Hrvatsku
4. Službeni akt prema kojem su bolničke zdravstvene ustanove dužne
voditi službenu evidenciju i izvještavati Upravno /Sanacijsko
vijeće o zdravstvenim radnicima koji se pozivaju na priziv savjesti
; spomenuto u Odgovori na popis problema i pitanja vezanih za
Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku („Bolničke
zdravstvene ustanove obvezne su voditi evidenciju o zdravstvenim
radnicima koji su se pozvali na pravo na priziv savjesti te o tome
redovito izvještavati Upravno vijeće/Sanacijsko vijeće ustanove.“-
navedeno u paragrafu 171. Odgovora na popis problema…)
5. Službeni akt kojim je“ ukazano na zakonsku obvezu prijave
prekida trudnoće HZJZ“ (navedeno u paragrafu 171. Odgovora na popis
problema…).
6. Službeni akt kojim je „ ukazano na… obvezu kojom se doktori
medicine koji su na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i
opstetricije moraju pridržavati programa navedene
specijalizacije.“( navedeno u paragrafu 171. Odgovora na popis
problema…)

Zahtjev za pristup ovim informacijama dostavljam vam elektronskim
putem i molimo da nam informacije dostavite u zakonskom roku na
e-adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

1 privitaka

[Subject only] RE: Zahtjev za pristup informacijama - Podzakonska regulativa prava na priziv savjesti u medicini

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE,

Postanska adresa nije potrebna za dostavu trazenih informacija
sukladno tumacenju zakona kako navodi Povjerenik za informiranje. A
iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba
dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili
odbacuje zahtjev te prilikom izdavanja rjesenja za ponovnu uporabu
informacija.

ImamoPravoZnati je javni portal za podnosenje zahtjeva za pristup
informacijama i sukladno Zakon o zaštiti osobnih podataka ne mogu
vam putem ovog javnog portala poslati svoju kucnu adresu.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti trazene informacije i Vaš odgovor odnosno Rjesenje na isti način i na istu
elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka i Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

1 privitaka

[Subject only] RE: Zahtjev za pristup informacijama - Podzakonska regulativa prava na priziv savjesti u medicini

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE,

Hvala vam na obavijesti o produzenju roka za odgovor.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

1 privitaka

[Subject only] RE: Zahtjev za pristup informacijama - Podzakonska regulativa prava na priziv savjesti u medicini

prikazati citirane dijelove