Podzakonski akti - pristup informacijama u posjedu HBOR-a

Zahtjev za pristup informacijama od Duje Prkut za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovani/e,

Molim Vas da mi sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama, sljedeće informacije dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail:

1) sve odredbe u podzakonskim i internim aktima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, koji uređuju javnost rada i pravo javnosti na pristup informacijama u posjedu HBOR-a, izuzev odredbi u poglavlju Transparentnost u Kodeksu korporativnog upravljanja?
2) ukoliko takve odredbe ne postoje, molimo Vas za potvrdu da je pitanje prava na pristup informacijama u posjedu HBOR-a (odnosno javnosti rada), normirano isključivo kroz navedeni odjeljak Kodeksa korporativnog upravljanja (Transparentnost).

S poštovanjem,

Duje Prkut

Saraga Iva, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovani gospodine Prkut,

nastavno na Vaš zahtjev kojim se traži veći broj različitih informacija obavještavamo Vas o produženju roka ostvarivanja prava na pristup informacijama, a sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Iva Saraga
Službenik za informiranje


Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
 +385 1 45 91 526, 098 289 275
[HBOR e-mail za zahtjeve]
www.hbor.hr
 Vodite računa o okolišu. Ne štampajte ovu poruku ako nije neophodno.
Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive i povlaštene informacije. Ako Vam je ova poruka greškom upućena, molimo obavijestite pošiljatelja i odmah ju, sa svim prilozima,
izbrišite. Ako Vam predmetna poruka s prilozima nije namijenjena, niste ju ovlašteni pohranjivati, ispisivati, priopćavati niti na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno u ovoj poruci ne odražava
nužno službene stavove HBOR-a i HBOR ne odgovara za podatke navedene u ovoj poruci, ako se ne odnose na predmet poslovanja HBOR-a. Predlažemo da ovu elektronsku poruku i
njene privitke provjerite radi eventualnog postojanja virusa. HBOR ne snosi odgovornost za moguću štetu nastalu zbog virusa u ovoj poruci.

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: Duje Prkut [mailto:[ZPPI #4245 email]]
Poslano: 07. kolovoza 2017. 11:55
Primatelj: Saraga Iva <[HBOR e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Podzakonski akti - pristup informacijama u posjedu HBOR-a

Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovani/e,

Molim Vas da mi sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama,
sljedeće informacije dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru
na ovaj mail:

1) sve odredbe u podzakonskim i internim aktima Hrvatske banke za
obnovu i razvitak, koji uređuju javnost rada i pravo javnosti na
pristup informacijama u posjedu HBOR-a, izuzev odredbi u poglavlju
Transparentnost u Kodeksu korporativnog upravljanja?
2) ukoliko takve odredbe ne postoje, molimo Vas za potvrdu da je
pitanje prava na pristup informacijama u posjedu HBOR-a (odnosno
javnosti rada), normirano isključivo kroz navedeni odjeljak Kodeksa
korporativnog upravljanja (Transparentnost).

S poštovanjem,

Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4245 email]

Je li [HBOR e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

Lisac Pongrac Krešimira, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovani,

Vezano za Vaš zahtjev za od 07. kolovoza 2017., obavještavamo Vas da je pravo javnosti na pristup informacijama u posjedu HBOR-a, kao tijela javne vlasti, uređeno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Sukladno odredbama ovog Zakona, HBOR objavljuje informacije čije pristup nije ograničen sukladno članku 15. istog Zakona.

Opseg informacija koje trebaju i mogu biti objavljene određen je, pored zakona koji se odnosi na ostvarivanje prava na pristup informacijama, i važećom regulativom koja se odnosi na javno objavljivanje općih informacija iz područja javne nabave, bankovnog poslovanja, objavljivanje propisanih informacija za izdavatelje vrijednosnih papira uvrštenih na uređenom tržištu, postupanje s povlaštenim informacijama, zaštitu bankovne i poslovne tajne, zaštitu osobnih podataka i zaštitu tajnosti podataka.

Objava pojedinih informacija čija je objava propisana Zakonom o pravu na pristup informacijama dodatno je propisana i internim aktima objavljenim na našim web stranicama (Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Politika financijskog izvještavanja, Kodeks korporativnog upravljanja, na koje Vam šaljemo linkove: https://www.hbor.hr/wp-content/uploads/2... https://www.hbor.hr/naslovnica/hbor/styl... https://www.hbor.hr/wp-content/uploads/2... u kojima možete naći odredbe vezane za objavu pojedinih informacija u posjedu HBOR-a.

Napominjemo da pitanje prava na pristup informacijama u posjedu HBOR-a nije primarno normirano internima aktima HBOR-a, pa tako niti poglavljem Transparentnost iz Kodeksa korporativnog upravljanja, već Zakonom o pravu na pristup informacijama kako je gore navedeno.

S poštovanjem,

Krešimira Lisac Pongrac
Službenik za informiranje
Ured Uprave
Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4597 873
e-mail: [e-mail adresa]

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: Saraga Iva
Poslano: 09. kolovoza 2017. 15:35
Primatelj: Duje Prkut <[ZPPI #4245 email]>
Kopija: Puce Boris <[e-mail adresa]>
Predmet: RE: Podzakonski akti - pristup informacijama u posjedu HBOR-a

Poštovani gospodine Prkut,

nastavno na Vaš zahtjev kojim se traži veći broj različitih informacija obavještavamo Vas o produženju roka ostvarivanja prava na pristup informacijama, a sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Iva Saraga
Službenik za informiranje


Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
 +385 1 45 91 526, 098 289 275
[HBOR e-mail za zahtjeve]
www.hbor.hr
 Vodite računa o okolišu. Ne štampajte ovu poruku ako nije neophodno.
Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive i povlaštene informacije. Ako Vam je ova poruka greškom upućena, molimo obavijestite pošiljatelja i odmah ju, sa svim prilozima, izbrišite. Ako Vam predmetna poruka s prilozima nije namijenjena, niste ju ovlašteni pohranjivati, ispisivati, priopćavati niti na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno u ovoj poruci ne odražava nužno službene stavove HBOR-a i HBOR ne odgovara za podatke navedene u ovoj poruci, ako se ne odnose na predmet poslovanja HBOR-a. Predlažemo da ovu elektronsku poruku i njene privitke provjerite radi eventualnog postojanja virusa. HBOR ne snosi odgovornost za moguću štetu nastalu zbog virusa u ovoj poruci.

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: Duje Prkut [mailto:[ZPPI #4245 email]]
Poslano: 07. kolovoza 2017. 11:55
Primatelj: Saraga Iva <[HBOR e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Podzakonski akti - pristup informacijama u posjedu HBOR-a

Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovani/e,

Molim Vas da mi sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama,
sljedeće informacije dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru
na ovaj mail:

1) sve odredbe u podzakonskim i internim aktima Hrvatske banke za
obnovu i razvitak, koji uređuju javnost rada i pravo javnosti na
pristup informacijama u posjedu HBOR-a, izuzev odredbi u poglavlju
Transparentnost u Kodeksu korporativnog upravljanja?
2) ukoliko takve odredbe ne postoje, molimo Vas za potvrdu da je
pitanje prava na pristup informacijama u posjedu HBOR-a (odnosno
javnosti rada), normirano isključivo kroz navedeni odjeljak Kodeksa
korporativnog upravljanja (Transparentnost).

S poštovanjem,

Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4245 email]

Je li [HBOR e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------