Za: Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Postovani,

Dopustite mi da da Vas zamolim za popis svih Turistickih Zajednica u RH, sa svrhom potpore razvoja Turizma kroz glazbu.

S poštovanjem,

Stjepan Ivo

pristupinfo, Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljamo traženi popis.

S poštovanjem,

Davorin Purgarić
Glavni savjetnik

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska

OTKRIJTE SVOJU PRIČU NA hrvatska.hr        

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je.

prikazati citirane dijelove