Popis gradske imovine

Zahtjev za pristup informacijama od Hrvoje Senegović za Grad Velika Gorica

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Grad Velika Gorica

Molim vas da mi dostavite popis gradske imovine, poslovni prostori, stanovi i zemljišta. Tko ih koristi i koliko plaća (postoje li povlašteni , te koji su kriteriji).

Vodi li Grad evidenciju, koja je zakonska obveza, odnosno vodi li registar nekretnina?

S poštovanjem,

Hrvoje Senegović
koordinator Udruga sve po zakonu

GVG Službenik za informiranje, Grad Velika Gorica

3 privitaka

Poštovani,
sukladno Vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama u privitku šaljem odgovor nadležne Službe:

Temeljem Zakona o prevedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka te Opće uredbe o zaštiti podataka ne možemo dati informacije o imenima i prezimenima korisnika gradskih stanova te zakupnika poslovnih prostora.
Zakupnina za poslovne prostore određuje se temeljem Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik GVG broj 2/13) te Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik GVG broj 3/14).
Grad Velika Gorica vodi evidenciju o nekretninama koje su u vlasništvu Grada.
Iznos mjesečne najamnine određuje se sukladno Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/98. i 117/05).
S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur
Službenik za informiranje

Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-926
Mail: [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: GVG Službenik za informiranje

Poštovani,
Mislio sam da se prostori dodjeljuju putem javnog natječaja, a ne direktnom odlukom.

Da li je proveden ijedan natječaj za dodjelu nekog poslovnog prostora ili stambenog?

S poštovanjem,

Hrvoje Senegović

GVG Službenik za informiranje, Grad Velika Gorica

1 privitaka

Poštovani,
u privitku šaljem odgovor nadležne Službe:

Poslovni prostori u vlasništvu Grada Velike Gorice dodjeljuju se putem javnog natječaja. Uvjeti i kriteriji su propisani Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora (Službeni glasnik GVG 02/13) koju možete naći na web stranicama Grada Velike Gorice.
http://www.gorica.hr/dokumenti/sluzbeni-...

Natječaji za dodjelom poslovnih prostora se provode ukoliko se ukaže potreba za istim.

Stanovi u vlasništvu Grada Velike Gorice dodjeljuju se temeljem Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu GVG. Odlukom su propisani uvjeti i kriteriji za dodjelu stanova. Naime svakih 5 godina provodi se javni natječaj za dodjelom istih. Temeljem provedenog javnog natječaja donosi se Lista reda prvenstva koja vrijedi narednih 5 godina. Ukoliko se oslobodi koji gradski stan, isti se dodjeljuje temeljem objavljene Liste reda prvenstva. Zadnji natječaj je bio 20.11.2018. godine te je Zaključak o utvrđivanju liste reda prvenstva za dodjelu stanova u najam donesen 11.04.2019. godine. U privitku šaljemo navedenu Odluku o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice.
S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur
Službenik za informiranje

Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6269-926
Mail: [Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove