Popis korisnika kredita i garancija od 1992. do 1.1.2013. godine

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb.

Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovanje,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, presudama Visokog upravnog Suda br. UsII-101/15-5 i UsII-128/17-6 te rješenjima Povjerenice za informiranje br. Up/II-008-07/14-01/220 i Up/II-008-07/16-01/679, molim da mi u strojno čitljivom formatu, sukladno čl.10 i čl.28. ZPPI-a, dostavite sljedeće informacije za razdoblje od osnivanja HBOR-a 1992. do 01.01.2013. godine.

1. Podatke o odobrenim kreditima i drugim plasmanima HBOR-a uz navedene informacije:
- o nazivu i sjedištu korisnika svakog odobrenog plasmana,
- iznosu kredita/ plasmana, roku otplate i kamatnoj stopi
- o veličini i primarnoj djelatnosti poduzetnika korisnika kredita/plasmana
- u sklopu kojeg programa je odobren

2. Podatke o odobrenim bankarskim i drugim jamstvima HBOR-a uz navedene informacije:
- o nazivu i sjedištu korisnika svakog pojedinog jamstva,
- veličini i primarnoj djelatnosti poduzetnika kojima je odobreno jamstvo
- u sklopu kojeg programa je jamstvo odobreno.
- Posebno, za garancije kod izvoza, podatak o zemljama izvoza

Odgovor molim na mail s kojeg vam je zahtjev upućen.
Unaprijed hvala vam na pomoći i susretljivosti.

S poštovanjem,

GONG

Lisac Pongrac Krešimira, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev kojim se traži veći broj različitih informacija, obavještavamo Vas o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Krešimira Lisac Pongrac
Ured Uprave
Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4597 873
e-mail: [HBOR e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Lisac Pongrac Krešimira, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,
U privitku dostavljamo rješenje HBOR-a broj 07/2018 koje se odnosi na niže postavljeni zahtjev za pristup informacijama.
S poštovanjem,

Krešimira Lisac Pongrac
Ured Uprave
Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4597 873
e-mail: [HBOR e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Gong je ostavio/la bilješku ()

Predstavka poslana 28.03.2018.