Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Poštovana,

U vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama pozivamo Vas da u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog poziva otklonite slijedeći nedostatak:
- navedete adresu podnositelja zahtjeva.-

Obrazloženje:
Člankom 18. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) propisano je da pisani zahtjev sadrži:

„naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.“

Ukoliko navedeni nedostatak ne ispravite u navedenom roku, Vaš zahtjev ćemo odbaciti kao nepotpun.

S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Grad Umag-Umago

prikazati citirane dijelove

Za: Grad Umag

Dopuna:

[osobni podaci]

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

1 privitaka

Poštovana,

U prilogu je odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

Grad Umag-Umago
Službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove