Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Sent request to Grad Korčula again, using a new contact address.

Luca Tvrdeić, Grad Korčula

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

Lijep pozdrav

 

Luca Tvrdeić, mag.oec.

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću,

opće i administrativne poslove

 

GRAD KORČULA

Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu,

' 020 711 150
@ [Grad Korčula e-mail za zahtjeve]
; [1]http://www.korcula.hr

 

References

Visible links
1. http://www.korcula.hr/