Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Poštovani, Vaša e-mail poruka preusmjerena je na e-mail
[e-mail adresa] , molimo da svu daljnju elektronsku komunikaciju
upućujete na navedeni e-mail, za sva dodatna pitanja molimo da nas
kontaktirate na 052/449-208 Zahvaljujemo na razumijevanju Općina Višnjan

Općina Višnjan

Poštovana,
Obavještavamo Vas da ne raspolažemo punionicama za električne automobile.
Srdačan pozdrav,
Općina Višnjan

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org