Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Službenik za informiranje, Grad Opatija

2 privitaka

Poštovani,

 

odgovor na zahtjev za pristup informacijama dostavljamo u prilogu.

 

S poštovanjem,

 

TAMARA PIČULJAN BAJT

Službenica za informiranje

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

GRAD OPATIJA

 

T  +385 51 680117  |  E  [1][e-mail adresa]  

A  HR-51410 Opatija, Maršala Tita 3

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org