Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja TISUP (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja iz Tržišnog cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP). Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ministarstvo poljoprivrede,

Ljubazno vas podsjecam o skorom isteku rok za odgovor.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Saša Guttman, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

2 privitaka

 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

u privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš Zahtjev o pravu na pristup
informacijama u kojem ste tražili popis registriranih sredstava za zaštitu
bilja iz TISUP_a.

Kako navodimo u dopisu, provjerili smo u TISUP-u i oni ne vode popis
registriranih sredstava za zaštitu bilja, ali smo Vam u dopisu dali
informacije koje se nalaze na

mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

S poštovanjem,

 

Saša Guttman

Ministarstvo poljoprivrede

[1]www.mps.hr

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. The Ministry of Agriculture does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://www.mps.hr/

Miroslav Schlossberg

Poštovani Saša Guttman,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru. I hvala sto ste provjerili s TISUP, izgleda da sam ja krivo shvatio vezu TISUP-a i Popisa reg sredstva za zastitu bilja.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ministarstvo poljoprivrede

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja iz Tržišnog
cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 10, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, tako sto ste dostavili link na web pretrazivac "Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja" https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

- na navedenoj stranici nisam nasao opciju preuzimanja popisa u obliku pogodnom za ponovnu uporabu

- sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu - Molim vas odgovor kako je trazeno u zahtjevu za ponovnu uporabu.

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Saša Guttman, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

nema na čemu i drugi put.

S poštovanjem,
Saša Guttman

prikazati citirane dijelove

Saša Guttman, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

šaljem Vam ponovo odgovore u privitku i još jednom ponavljam:

Ukoliko tijelo jave vlasti ne posjeduje informaciju u otvorenom obliku,
obavještavamo Vas kako u svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu
informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva
nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati
da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe, a
što je propisano člankom 27. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Saša Guttman

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je putem tijela podnesena zalba protiv rjesenja za dostavu Povjerenici.

Saša Guttman, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

4 privitaka

Poštovana Povjerenice,

 

u privitku Vam dostavljamo dopis kao odgovor na žalbu gospodina Miroslava
Schlossberga koji je upućen i Vama.

 

Naime moramo napomenuti kako nema osnove za žalbu jer gospodinu
Schlossbergu nismo poslali Rješenje već odgovor na njegov Zahtjev o pravu
na pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

Saša Guttman

Ministarstvo poljoprivrede

[1]www.mps.hr

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. Ministarstvo poljoprivrede ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. The Ministry of Agriculture does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://www.mps.hr/

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Klasa UP/II-008-07/16-01/652
Urbroj 401-01/05-16-01
Zagreb, 21.12.2016

Povjerenica za informiranje povodom zalbe protiv dopisa Ministarstva Klasa UP/I-008-02/15-01/59, Urbroj 525-02/1380-15-3 od 10.12.2015., u predmetu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija donosi RJESENJE kojim se odbacuje zalba kao nedopustena.

U nastavku Povjerenik navodi kako je vazno napomenuti kako je Ministarstvo naknadno omogucilo preuzimanje svih podataka iz Upisnika registriranih sredstava za zastitu bilja u csv i pdf formatu.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org