Popis sindikata registriranih u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Sonja Radočaj za Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl. 3, st. 6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Popis sindikata registriranih u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Također bih Vas željala podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Krešimir Domjančić,

2 privitaka

Poštovana,

 

Popis sindikata registriranih u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava
obavljen je na Portalu otvorenih podataka:
[1]http://data.gov.hr/dataset/popisi-sindik....

 

Srdačan pozdrav!

 

Krešimir Domjančić

savjetnik u Kabinetu ministra

 

[2]MRMS_HR transparent footer

Ulica grada Vukovara 78

HR – 10000 Zagreb

tel: +385 1 6109 009

mob: +385 99 2742 957

e-mail: [3][Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava e-mail za zahtjeve]

 

 

 

prikazati citirane dijelove