Popis tvrtki u vlasništvu JLRS

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

ZA: Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Datoteku koja sadrzi popis tvrtki u vlasništvu JLRS (javne lokalne i regionalne samouprave). Molim vas da uz dokument prikazete i datum posljednjeg azuriranja popisa.

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Renata Pekorari,

1 privitaka

 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

 

 

KLASA: 032-03/15-02/76

URBROJ: 50452-02-3/1-15-2

 

Zagreb, 15. rujna 2015.

                                                                                                                                            

 

                                            gdin Miroslav Schlossberg
                                           e-mail:
[ZPPI #685 email]

 

 

PREDMET:     odgovor na korisnički zahtjev

                        - dostavlja se

 

 

 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured ne posjeduje popis tvrtki u
vlasništvu JLRS.

Imamo saznanja da tražene podatke posjeduje Ministarstvo financija pa
sukladno čl. 21., st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13
i 85/15) ustupamo Vaš zahtjev Ministarstvu financija.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                 
  

RAVNATELJ UREDA

 

 

Almir Elezović

 

 

 

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

 

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je elektroničkom
poštom dana 15. rujna o.g. Vaš zahtjev za pristup informacijama, ustupljen
od Digitalno informacijsko-dokumentacijskog ureda Vlade Republike
Hrvatske.

 

Predmetnim ste zahtjevom zatražili da Vam se dostavi informacija -
datoteka koja sadrži popis tvrtki u vlasništvu JLRS (javne lokalne i
regionalne samourpave), uz napomenu da Vam uz dokument prikaže i datum
posljednjeg ažuriranja popisa.

 

U nastavku dajemo obavijest kako slijedi.

 

[1]Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja
Izjave o fiskalnoj odgovornosti ažuriran je dana 20. travnja 2015.
godine, i javno je objavljen na linku:
[2]http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj....

 

U predmetnom su Registru navedena sva trgovačka društva i druge pravne
osobe u 100% vlasništvu JLPRS.

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje
Ministarstva financija

Marina Mikulić Boss

References

Visible links
1. Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Regista...
2. http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj...