Poštovanje odredbi iz ZPPI te javna dostupnost informacija o načinu upravljanaj i uslugama

Pisani zahtjev podnositelja Martina Horvat za Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Martina Horvat

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (dalje: ZPPI) molim
Agenciju za odgoj i obrazovanje (dalje: AZOO) da mi se dostavite
informacije navedene u nastavku:
- Ima li AZOO Etički kodeks?
- Ima li AZOO imenovanu osobu za nepravilnosti te ime i kontakt te
osobe?
- Ima li AZOO imenovanog službenika za informiranje te ime i
kontakt te osobe?
- Ima li AZOO imenovanog Povjerenika za etiku te ime i kontakt te
osobe?

Također vas molim da mi dostavite informaciju jeste li sukladno
ZPPI na svojim službenim Internet stranicama objavili sljedeće
dokumente, odnosno informacije, te da navedete na kojoj adresi :
- Službene zapisnike sjednica Upravnog vijeća i odluke donesene na
tim sjednicama (ZPPI, čl.10., stavak 1, točka 12)?
- Dnevni red i vrijeme održavanja sjednica Upravnog vijeća, te
informacije o mogućnostima neposrednog uvida u rad Vijeća, odnosno
prisustvovanja sjednicama (ZPPI, čl.12., stavak 1)?
- Informacije o održavanju edukacija za nastavnike, javnih skupova
i drugih događaja (ZPPI, čl.10., stavak 1, točka 6. – informacije o
javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža)?
- Informacije o mogućnostima informiranja i kontekte službenika za
informiranje (ZPPI, čl.10., stavak 1, točka 13)?

S poštovanjem,

Martina Horvat

Spojite s ovim

Od: Antonela Nizetic-Capkovic
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb


Attachment Odgovor GONG Martina Horvat.pdf
658K Download View as HTML


Poštovani,

 

U privitku Vam šaljem odgovor na Zahtjev za pristup informacijama, a
vezano uz poštivanje odredbi iz Zakona o pravu na pristup informacijama te
javne dostupnosti informacija o načinu upravljanja i uslugama u Agenciji
za odgoj i obrazovanje.

 

Srdačan pozdrav,

 

Antonela Nižetić Capković
Viša savjetnica za odnose s javnošću / Službenica za informiranje  
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
tel/ 01 2785 004
e-mail: [1][Agencija za odgoj i obrazovanje e-mail za zahtjeve]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://[Agencija za odgoj i obrazovanje e-mail za zahtjeve]/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb može: