Poštovanje odredbi iz ZPPI te javna dostupnost informacija o načinu upravljanaj i uslugama

Martina Horvat je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Martina Horvat

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (dalje: ZPPI) molim Agenciju za odgoj i obrazovanje (dalje: AZOO) da mi se dostavite informacije navedene u nastavku:
- Ima li AZOO Etički kodeks?
- Ima li AZOO imenovanu osobu za nepravilnosti te ime i kontakt te osobe?
- Ima li AZOO imenovanog službenika za informiranje te ime i kontakt te osobe?
- Ima li AZOO imenovanog Povjerenika za etiku te ime i kontakt te osobe?

Također vas molim da mi dostavite informaciju jeste li sukladno ZPPI na svojim službenim Internet stranicama objavili sljedeće dokumente, odnosno informacije, te da navedete na kojoj adresi :
- Službene zapisnike sjednica Upravnog vijeća i odluke donesene na tim sjednicama (ZPPI, čl.10., stavak 1, točka 12)?
- Dnevni red i vrijeme održavanja sjednica Upravnog vijeća, te informacije o mogućnostima neposrednog uvida u rad Vijeća, odnosno prisustvovanja sjednicama (ZPPI, čl.12., stavak 1)?
- Informacije o održavanju edukacija za nastavnike, javnih skupova i drugih događaja (ZPPI, čl.10., stavak 1, točka 6. – informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža)?
- Informacije o mogućnostima informiranja i kontekte službenika za informiranje (ZPPI, čl.10., stavak 1, točka 13)?

S poštovanjem,

Martina Horvat

Antonela Nizetic-Capkovic, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

U privitku Vam šaljem odgovor na Zahtjev za pristup informacijama, a
vezano uz poštivanje odredbi iz Zakona o pravu na pristup informacijama te
javne dostupnosti informacija o načinu upravljanja i uslugama u Agenciji
za odgoj i obrazovanje.

 

Srdačan pozdrav,

 

Antonela Nižetić Capković
Viša savjetnica za odnose s javnošću / Službenica za informiranje  
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
tel/ 01 2785 004
e-mail: [1][Agencija za odgoj i obrazovanje e-mail za zahtjeve]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://[Agencija za odgoj i obrazovanje e-mail za zahtjeve]/