Postupak vrednovanja dodatnih kriterija u javnom natječaju za Ekspertnu radnu skupinu

Zahtjev za pristup informacijama od Dora Kršul za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim da mi ukažete na razrađeni postupak vrednovanja svih dodatnih kriterija propisanih javnim natječajem za Ekspertnu radnu skupinu, a koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja:

a) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za voditelja Ekspertne radne skupine (dodatno se vrednuju: nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodna i nacionalna stručna tijela i povjerenstva te znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma, razvoja sustava odgoja i obrazovanja, pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike).

b) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.a) kategoriji (dodatno se vrednuje: izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika).

c) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.b) kategoriji (dodatno se vrednuje: iskustvo u metodici nastave -
publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga predmeta).

d) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.c) kategoriji (dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma).

e) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.d) kategoriji (dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike).

f) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za 2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) kategoriju (dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te rad na projektima razvoja kurikuluma).

Molim da mi navedeno dostavite putem servisa Imamo pravo znati ili na adresu podnositelja zahtjeva:

Pametna kuća d.o.o. - portal Srednja.hr
Popovićeva 8
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Dora Kršul

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Kršul,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, kojim tražite „razrađeni
postupak vrednovanja svih dodatnih kriterija propisanih javnim natječajem
za  Ekspertnu radnu skupinu, a koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i
obrazovanja“, u privitku Vam dostavljamo obavijest.

 

Napominjemo da je ista otpremljena i zemaljskom poštom na adresu iz
zahtjeva.

 

 

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove