Postupak vrednovanja dodatnih kriterija u javnom natječaju za Ekspertnu radnu skupinu

Zahtjev za pristup informacijama od Dora Kršul za Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Vlada Republike Hrvatske, Zagreb.

Za: Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a s obzirom da je Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije ustrojeno pri Uredu predsjednika Vlade RH (ujedno i zaduženo za formiranje kriterija za natječaj za Ekspertnu radnu skupinu), molim da mi ukažete na razrađeni postupak vrednovanja svih dodatnih kriterija propisanih javnim natječajem za Ekspertnu radnu skupinu od 15. siječnja 2018.:

a) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za voditelja Ekspertne radne skupine (dodatno se vrednuju: nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodna i nacionalna stručna tijela i povjerenstva te znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma, razvoja sustava odgoja i obrazovanja, pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike).

b) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.a) kategoriji (dodatno se vrednuje: izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika).

c) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.b) kategoriji (dodatno se vrednuje: iskustvo u metodici nastave -
publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga predmeta).

d) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.c) kategoriji (dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma).

e) Razrađeni postupak vrednovanja za navedeni dodatni kriterij koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata u 2.d) kategoriji (dodatno se vrednuju: znanstveni radovi iz područja pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike).

f) Razrađeni postupak vrednovanja ZA SVAKI od navedenih dodatnih kriterija koji će se uzimati u obzir kod prijavljenih kandidata za 2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) kategoriju (dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te rad na projektima razvoja kurikuluma).

Molim da mi navedeno dostavite putem servisa Imamo pravo znati ili na adresu podnositelja zahtjeva:

Pametna kuća d.o.o. - portal Srednja.hr
Popovićeva 8
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Dora Kršul

Ida Ćosić, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

slijedom Vašeg traženja, u privitku dostavljamo obavijest.

 

S poštovanjem,

 

Ida Ćosić Duić

službenica za informiranje Vlade RH

 

Vlada Republike Hrvatske

Trg sv. Marka 2

10 000 Zagreb

 

 

 

prikazati citirane dijelove