Pravilnik o prometnoj službi

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding

Poštovani,

U dokumentu Pravilnik o prometnoj službi na tramvajima od 5. rujna 2007. spominje se "Izjava Zagrebčkog holdinga d.o.o."

1) Ljubazno vas molim dostavu Izjave koja je spomenuta u Pravilniku o prometnoj službi tramvaja iz 2007.

Grad Zagreb, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ima obvezu za svoje građane osigurati učinkovit i kvalitetan javni prijevoz putnika. Za obavljanje usluge javnoga prijevoza putnika kao prijevoznika je odredio Zagrebački električni tramvaj (u daljnjem tekstu ZET), podružnicu Zagrebačkog holdinga d.o.o., tvrtku u svome vlasništvu.

Da bi mogao ispuniti dodijeljenu mu zadaću ZET je dužan pridržavati se niza zakona i podzakonskih akata i standarda Republike Hrvatske, propisa Grada Zagreba, propisa Europske unije te internih akata koji reguliraju javni prijevoz putnika. Jedan od internih akata je i Pravilnik o prometnoj službi na tramvajima (u daljnjem tekstu Pravilnik), kojime se uređuje način obavljanja prometne službe u javnom prijevozu putnika i prtljage tramvajima ZET-a.
ZET je u obvezi Pravilnik usklađivati sa svim promjenama viših propisa kao i s promjenama koje se događaju u organiziranju i eksploatiranju tramvajskog prijevoza.

Obzirom da je postojeći, važeći, Pravilnik donesen 2007. godine, novi Pravilnik u svojm sadržaju treba uključiti sve odredbe propisa na svim nivoima koje je potrebno posebno propisati ovim Pravilnikom kako bi se tramvajski prijevoz u organizaciji ZET-a odvijao kvalitetno i sigurno.

2) Molim dostavu posljednje važeće verzije Pravilnika o prometnoj službi tramvaja.

3) Molim dostavu posljednje važeće verzije Pravilnika o prometnoj službi autobusa.

U navodima iz novima i izjavama od Sindikata hrvatskog vozača iz siječnja 2014. godine, stoji da je "Centar za nadzor i upravljanje prometom u ZET-u znatno je postrožio režim kontrole karata u autobusima. Vozači se odsad moraju držati strogih naputaka."

"Molimo vas da kroz vaše medije informirate korisnike usluge ZET-a o strožem režimu kontrole karata od strane vozača autobusa koju je propisao Centar za nadzor i upravljanje prometom u ZET-u", priopćeno je iz Sindikata vozača iz kojeg tvrde kako se na vozače autobusa vrši dodatni pritisak o potrebi ulaza putnika samo na prva vrata.

"Kako ta obavijest nije upućena i korisnicima usluga ZET-a dolazi do negodovanja putnika jer putnici smatraju da je to samovolja vozača ZET-ovog autobusa što često izaziva i nepotrebnim sukobima između vozača i putnika. Koliko energično poslodavac želi sprovesti svoju namjeru, izjasnio se i kroz pisanu uputu …da je potrebno dozvoliti ulaz kod vozača, samo na prva vrata na svim stajalištima, bez obzira na vozni red jer je prioritet naplata prijevoza nad voznim redom!", navodi se u priopćenju sindikata.

"Radi ove upute Sindikat hrvatskog vozača u ime vozača autobusa u ZET-u moli putnike za razumijevanje i suradnju kako bi se prijevoz odvijao dinamikom kao prije ove upute Centra za nadzor i kontrolu prometa. Ujedno se ispričavamo korisnicima usluga ZET-a u autobusnom prometu radi kašnjenja uvjetovanih provođenjem ove upute, jer nisu izazvane samovoljom vozača, već poštivanjem upute stručne službe", navodi se u priopćenju kojega potpisuje Miljenko Gočin, predsjednik sindikata.
/poslovni.hr

S obzirom da ZET nije demantirao medijske natpise, smatram da je informacija u člancima valjana te da navedena uputa odnosno naputak postoji.

3) Molim vas dostavu informacije propisane od Centra za nadzor i kontrolu prometa koja je dostavljena vozačima autobusa o naplati karata prilikom ulaska u vozilo i ulazak na prva vrata te navedite datum davanja informacije na znanje vozačima.

Zatraženo dostavite elektronskim putem na ovu adresu.
Ukoliko je već informacija dostupna objavljena na internetu, ljubazno vas molim dostavu linka do navedene informacije ili dokumenta (direktan link).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]
(molim vas da na ovu poštansku adresu ne dostavljate odgovor - odgovor dostavite elektronski kao najekonomičniji način odgovora)

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

3 privitaka

U sljedećem e-mailu Vam šaljem Izjavu ZGH.

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije

Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih
komunikacija

 

[1]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [e-mail adresa]

[2]www.zgh.hr

 

From: Dinka Pančić
Sent: Wednesday, May 24, 2017 12:53 PM
To: '[ZPPI #3911 email]'
Subject: odgovor Zahtjev za pristup info ZGH-ZET

 

Poštovani,

 

temeljem  Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj
25/2013., 85/2015.), dostavljam Vam odgovor podružnice ZET na Vaš zahtjev
na pristup informacijama kojeg ste nam elektroničkim putem uputili 13.
svibnja 2017.

 

„Vezano za zahtjev za gosp. Schlossberga  u privitku dostavljamo Izjavu
ZGH d.o.o. od 24.12.2007. godine na koju se pozivaju pravilnici o
Prometnoj službi na autobusima i tramvajima iz 2007. godine, a koje
također u privitku dostavljamo. Predmetni pravilnici su važeći pravilnici
.

 

Na daljnju preporuku imenovanog da bi novi pravilnik trebao uključiti sve
odredbe propisa na svim nivoima koje je potrebno posebno propisati ovim
pravilnikom kako bi se tramvajski prijevoz u organizaciji ZET-a odvijao
kvalitetno i sigurno, ističemo da će isto biti uzeto u obzir prilikom
izrade novih pravilnika.

Međutim , to što su predmetni pravilnici iz 2007. godine ne znači da 
podružnica ZET kao javni gradski prijevoznik ne postupa po svim ostalim
važećim Zakonima, Uredbama EU i drugim zakonskim i podzakonskim aktima
koji reguliraju pitanja od značaja za javni gradski prijevoz bilo
autobusima, bilo tramvajima.

Posebno napominjemo da je Podružnica ZET pod stalnim nadzorom Inspekcija
Ministarstva pomorstva,prometa i infrastrukture te da postupa i sukladno
mišljenjima i napucima istoga.

 

Vezano za upit o postojanju pisane upute o potrebi ulaza samo na prva
vrata vozila ZET-a ističemo da je ulazak – izlazak putnika prema
Pravilniku o prometnoj službi na autobusima reguliran čl.73  i 74 , te u
čl. 73 i 74  Pravilnika o prometnoj službi na tramvajima.“

 

 

Srdačan pozdrav,

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Ured Uprave

Služba za protokol i komunikacije

 

[3]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [4][e-mail adresa]

[5]www.zgh.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail isconfidentialandmayalsocontainprivilegedinformation. Ifyou
are nottheintendedrecipient, you are notauthorised to read, print, save,
processordisclosethismessage. Ifyouhavereceivedthismessagebymistake,
pleaseinformthesenderimmediatelyanddeletethis e-mail,
itsattachmentsandanycopies. Zagrebački holding d.o.o. doesnot take
anyresponsibilitywithregards to anypossibleinaccuracyofany data
containedinthis e-mail ifsuch data do notrelate to
theregisteredoperationsof  Zagrebački holding d.o.o.
Theopinionsexpressedinthis e-mail do
notnecessarilyreflecttheofficialpositionsof Zagrebački holding d.o.o.

Thankyou!

 

 

References

Visible links
2. http://www.zgh.hr/
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://www.zgh.hr/

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

2 privitaka

Šaljem i Izjavu TD ZGH.

 

Srdačan pozdrav,

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Ured Uprave

Služba za protokol i komunikacije

 

[1]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [e-mail adresa]

[2]www.zgh.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail isconfidentialandmayalsocontainprivilegedinformation. Ifyou
are nottheintendedrecipient, you are notauthorised to read, print, save,
processordisclosethismessage. Ifyouhavereceivedthismessagebymistake,
pleaseinformthesenderimmediatelyanddeletethis e-mail,
itsattachmentsandanycopies. Zagrebački holding d.o.o. doesnot take
anyresponsibilitywithregards to anypossibleinaccuracyofany data
containedinthis e-mail ifsuch data do notrelate to
theregisteredoperationsof  Zagrebački holding d.o.o.
Theopinionsexpressedinthis e-mail do
notnecessarilyreflecttheofficialpositionsof Zagrebački holding d.o.o.

Thankyou!

 

 

References

Visible links
2. http://www.zgh.hr/