Pravni status tzv.Povjerenstva za izbor direktora predstavništava HTZ-e u inozemstvu?

Danko Vojnovic je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Poštovani,
Tijekom 2017. i 2018. godine raspisani su javni natječaji i izabrani direktori predstavništava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu.
Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) u čl.58 propisano je kako Turističko vijeće HTZ-e "bira direktore i voditelje ispostava u predstavništvima i ispostavama u inozemstvu na temelju javnog natječaja".
U elektronskim i tiskanim medijima prije i po objavama rezultata rečenih natječaja, objavljivano je postojanje tzv.Povjerenstva za provedbu natječaja čija je navodni cilj predlaganje (odabir?) direktora/ voditelja ispostava Turističkom vijeću HTZ-e. Slijedom rečenoga, tražim dostavu dokumenta i pisano obrazloženje:
1. Odluke o utemeljenju narečenih povjerenstava, njihov sastav i ovlasti
2. Pravni status tzv. Povjerenstva odnosno radi li se o ad hoc grupi osoba ili stalnom modusu koji derogira postupke zapošljavanja po radnom zakonodavstvu i imenovanju u državnim tijelima i agencijama
3. Imaju li članovi, poglavito tzv. predsjednica (koja je uzgred i državna službenica) tzv. Povjerenstva za izbor direktora predstavništava HTZ-e u inozemstvu, status službene osobe u obavljanju javne ovlasti u radu ovoga paratijela?
Odgovor očekujem u zakonskom roku.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Za: Hrvatska turistička zajednica, Zagreb
PODSJETNIK...
Dana 13.kolovoza 2018.godine upućen je zahtjev za pravo na pristup informacijama. Kako je zakonski propisani rok na izmaku, očekujem uvažavanje istoga, te traženi odgovor u roku.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

pristupinfo, Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

2 privitaka

Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev u nastavku dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

Ad 1)
U privitku dostavljamo tražene odluke Turističkog vijeća iz 2017. i 2018. godine iz kojih je je razvidan sastav i zadaća predmetnog Povjerenstva.

Ad 2)
Povjerenstvo za izbor direktora predstavništva je stručno tijelo osnovano za potrebe provedbe natječaja za izbor direktora predstavništva radi davanja mišljenja i prijedloga za izbor, dok o samom izboru direktora predstavništava odnosno voditelja ispostava, sukladno važećim propisima, odlučuje Turističko vijeće.
Na postupke izbora direktora predstavništva i voditelja ispostava ne primjenjuju se propisi o zapošljavanju u državnim odnosno javnim službama, a o sastavu Povjerenstva i njegovim zadaćama odlučuju Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice koje na temelju mišljenja i prijedloga Povjerenstva donosi odluku o izboru direktora predstavništva.

Ad 3)
Što se tiče statusa pojedinih članova Povjerenstva, s obzirom da se ne radi o zaposlenicima Hrvatske turističke zajednice, već članovima Turističkog vijeća te predstavniku Ministarstva turizma, kao i vanjskom stručnjaku koje je u to tijelo imenovalo Turističko vijeće, takav status primarno ovisi o funkciji/radnom mjestu na koje je ta osoba imenovana/zaposlena kod svog poslodavca.
Također, predmetno tijelo nije paratijelo već, kao što smo naveli i ranije, posebno stručno tijelo osnovano od strane Turističkog radi davanja mišljenja i prijedloga za izbor direktora predstavništava i voditelja ispostava.

S poštovanjem,

Davorin Purgarić
Glavni pravni savjetnik

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
GLAVNI URED
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska

OTKRIJTE SVOJU PRIČU NA hrvatska.hr 

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je.

prikazati citirane dijelove

Za: pristupinfo
Zahvaljujem na kvalitetnom odgovoru unutar zakonskog roka. Pohvaljujem profesionalni pristup sluzbenika za informiranje Hrvatske turisticke zajednice.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic