Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Pula

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Pula

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Popis trgovačkih društava u vlasništvu ovog tijela javne vlasti.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
- naziv pravne osobe,
- postotak odnosno udio u vlasništvu gore navedenog tijela,
- sjedište i adresa,
- naziv odgovorne osobe,
- kontakt podaci (email, telefon, telefax).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Poštovani,
povodom Vašeg zahtjeva od 08.06.2021. godine za pristup informacijama o
popisu  trgovačkih društava u vlasništvu Grada Pule s podacima o istima,
temeljem članka 23. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine br.25/13. i 85/15) obaviještavamo Vas da su tražene
informacije javno objavljene na WEB stranicama Grada Pule te vam
dostavljamo poveznicu na podatke:
[1]https://www.pula.hr/hr/uprava/trgovacka-...

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Eva Barbir

Miroslav Schlossberg To Zahtjevi za PPI
<[ZPPI #8275 email]> upućeni prema Grad
Pula
08.06.2021 17:11 <[e-mail adresa]>,
cc
Subject Zahtjev za pristup
informacijama -
Pregled vlasničkih
udjela u trgovačkim
društvima

Za: Grad Pula

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije:

Popis trgovačkih društava u vlasništvu ovog tijela javne vlasti.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:

- naziv pravne osobe,

- postotak odnosno udio u vlasništvu gore navedenog tijela,

- sjedište i adresa,

- naziv odgovorne osobe,

- kontakt podaci (email, telefon, telefax).

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg
-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #8275 email]

Je li [e-mail adresa] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

[2]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[3]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[4]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

Poštovani,

povodom Vašeg zahtjeva od 08.06.2021. godine za pristup informacijama o
popisu  trgovačkih društava u vlasništvu Grada Pule s podacima o istima,
temeljem članka 23. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine br.25/13. i 85/15) obavještavamo Vas da su tražene
informacije javno objavljene te vam dostavljamo poveznicu na podatke:

[1]https://www.pula.hr/hr/uprava/trgovacka-...

 

S poštovanjem,

Službenik za informiranje

Eva Barbir

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

References

Visible links
1. https://www.pula.hr/hr/uprava/trgovacka-...

Miroslav Schlossberg

Za: Eva Barbir

Postovana,
hvala vam na odgovoru.
Je li moguce da popis na webu nije kompletan?

Molim vas nadopunu dostavljenih informacija: molim vas informaciju o vlasnistvu Grada Pule u trgovackom drustvu TV Nova.

Naime, na sudskom registru vidim da je Grad Pula jedan od osnivaca i clanova drustva TV Nova, OIB 67336385733,
GRAD PULA, OIB: 79517841355
Pula, Forum 1
- član društva
Link na sudreg: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?...

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Poštovani,

dopunjujemo podatke za TV Novu d.o.o. OIB 67336385733 u kojoj Grad ima
mali udio od  8,05%, u iznosu od 72.200,00 kuna.

s poštovanjem,
službenik za informiranje

Miroslav Schlossberg To Eva Barbir
<[ZPPI #8275 email]> <[e-mail adresa]>,
cc
09.06.2021 10:20 Subject Re: Miroslav
Schlossberg - dostava
informacije - popis
trgovačkih društava

Za: Eva Barbir

Postovana,

hvala vam na odgovoru.

Je li moguce da popis na webu nije kompletan?

Molim vas nadopunu dostavljenih informacija: molim vas informaciju o
vlasnistvu Grada Pule u trgovackom drustvu TV Nova.

Naime, na sudskom registru vidim da je Grad Pula jedan od osnivaca i
clanova drustva TV Nova, OIB 67336385733,

GRAD PULA, OIB: 79517841355

Pula, Forum 1

- član društva

Link na sudreg:
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?...

Hvala vam!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

prikazati citirane dijelove