Miroslav Schlossberg

Za: Grad Rovinj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Popis trgovačkih društava u vlasništvu ovog tijela javne vlasti.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
- naziv pravne osobe,
- postotak odnosno udio u vlasništvu gore navedenog tijela,
- sjedište i adresa,
- naziv odgovorne osobe,
- kontakt podaci (email, telefon, telefax).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Cristina Golojka, Grad Rovinj

1 privitaka

Poštovani,

priloženo dostavljam odgovor na Vaš Zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Cristina Golojka
Viši stručni suradnik za poslove informiranja
Collaboratore specializzato superiore per l'informazione

Grad Rovinj-Rovigno / Città di Rovinj-Rovigno
Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika

Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco

Trg/P.zza Matteotti 2
52210 Rovinj - Rovigno


Tel.+385/52/805 203
Fax.+385/52/830 343
Mob. +385/99/360 8092
E-mail: [e-mail adresa]; [Grad Rovinj e-mail za zahtjeve]

www.rovinj-rovigno.hr

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Grada Rovinja Rovigno. Grad Rovinj Rovigno ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Il contenuto di questo messaggio e degli eventuali allegati è strettamente riservato e destinato solo alle persone o ai soggetti che sono indicati nell’indirizzo. Se per errore avete ricevuto questo messaggio, vi preghiamo di comunicarlo al mittente e di rimuoverlo subito dal computer con tutti i suoi allegati. E’ vietato e punibile per legge trasmettere, divulgare, copiare oppure distribuire a terze persone le informazioni contenute nel messaggio. I contenuti, le convinzioni e i pareri espressi nel messaggio sono degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni della Città di Rovinj-Rovigno. La Città di Rovinj-Rovigno non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni scaturiti dalla ricevuta di questo messaggio e degli allegati contenuti in esso.

DISCLAIMER: The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Town of Rovinj-Rovigno accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

 Please, don't print this e-mail unless you really need to.

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Cristina Golojka

Postovani,
Na linku koji ste poslali nalazi se sljedece:

https://www.rovinj-rovigno.hr/gradska-up...

Gradske tvrtke i ustanove
Grad Rovinj-Rovigno > Gradska uprava i organizacija > Gradske tvrtke i ustanove

1. Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
2. Odvodnja d.o.o. Rovinj-Rovigno
3. Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno
4. Rubini d.o.o. Rovinj-Rovigno
5. Zavičajni muzej Grada Rovinj-Rovigno
6. Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“
7. Pučko otvoreno učilište Grada Rovinj-Rovigno
8. Odgojno obrazovne ustanove

No izgleda da to nije sve. U sudskom registru ste navedeni kao osnivac i clan uprave tog trgovackog drustva:
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?...

Zahtjev za dopunu dostavljenih informacija:
Molim vas informaciju o udjelu Grada Rovinja u trgovackom drustvu TV Nova.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Cristina Golojka, Grad Rovinj

2 privitaka

Poštovani,

priloženo šaljemo odgovor na Vaš Zahtjev za pristup informacijama.

prikazati citirane dijelove