Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Sukladno zakonu o pravu na pristup informacija, ljubazno bih zamolio dostavu dokumenta "Pregled zaposlenika u 32 kategorije bruto i neto dohotka za 2021.", inaće objavljivan od strane Porezne uprave,

za područje Grada Zagreba,
(ako se ti podaci vode i mogu filtrirati po mjestu/županiji).

Unaprijed zahvaljujem.

Srdačan pozdrav,

Andrija Bujanović,
Budanjščak 21,
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Jelena Marković,

2 privitaka

Poštovani,

 

sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama od 30. studenog 2022.
koji ste dostavili Ministarstvu financija, dostavljamo pregled zaposlenika
koji su na području grada Zagreba imali evidentirano
prebivalište/uobičajeno boravište u 32 kategorije prosječnog i stvarnog
neto dohotka za 2021. godinu.

 

Radi boljeg razumijevanja dostavljene strukture zaposlenika u nastavku
dostavljamo i pojašnjenje načina formiranja podataka.

 

I  Struktura zaposlenika u 32 kategorije stvarnog neto dohotka

 

Porezna uprava formira određene preglede za vlastite potrebe vezano uz
stvarni neto dohodak, a koji se izrađuju temeljem podataka iz zaprimljenih
Izvješća o primicima, porezu na dohodak te doprinosima za obvezna
osiguranja (dalje u tekstu Obrazac JOPPD) na godišnjem nivou.

 

Pregled je izrađen na način da su za svakog stjecatelja za kojeg su
iskazane oznake primitaka s osnove nesamostalnog rada- plaće na Obrascima
JOPPD podaci o neto primicima sumirani na razini godine.

 

Napominjemo da su u pregledu iskazani stjecatelji koji su u 2021. godini
imali evidentirano prebivalište/uobičajeno boravište na području grada
Zagreba.

 

 

II  Struktura zaposlenika u 32 kategorije prosječnog neto dohotka

 

Pregled je izrađen na način da su za svakog stjecatelja za kojeg su
iskazane oznake primitaka s osnove nesamostalnog rada- plaće u Obrascima
JOPPD, podaci o neto primicima sumirani na razini godine te su isti
podijeljeni s brojem mjeseci u kojima je iskazan primitak s osnove
nesamostalnog rada- plaće. Bitno je naglasiti da isti predstavljaju
godišnji prosjek neto primitaka s osnove nesamostalnog rada svih
stjecatelja, a ne iznose isplaćenih plaća na nivou mjeseca.

 

U nastavku navodimo nekoliko primjera:

 

1. Ukoliko je za jednog stjecatelja podneseno 12 Obrazaca JOPPD, svaki s
obračunskim razdobljem jednog mjeseca, u kojima su na svakom bili iskazani
neto primici od 12.000,00 kuna, takav stjecatelj je u pregledu koji
dostavljamo u privitku iskazan u kategoriji neto dohotka od 11.001-12.000
kuna,

2. Ukoliko su za jednog stjecatelja podnesena 3 Obrasca JOPPD, svaki s
obračunskim razdobljem jednog mjeseca, u kojima su na svakom iskazani neto
primici kako slijedi: 3.000,00 kuna za prvi mjesec, 6.000,00 kuna za drugi
mjesec i 5.000,00 kuna za treći mjesec, takav stjecatelj je u pregledu
koji dostavljamo u privitku iskazan u kategoriji neto dohotka od
4.501-5.000 kuna,

3. Ukoliko je za jednog stjecatelja podneseno 6 Obrasca JOPPD, svaki s
obračunskim razdobljem jednog mjeseca, u kojima su na svakom iskazani neto
primici kako slijedi: 4.000,00 kuna za prvi mjesec, dok su za ostale
mjesece iskazane oznake bolovanja (neto primitak 0,00 kuna), takav
stjecatelj je u pregledu koji dostavljamo u privitku iskazan u kategoriji
neto dohotka od 501-800 kuna,

4. Ukoliko je za jednog stjecatelja podneseno 12 Obrasca JOPPD, svaki s
obračunskim razdobljem jednog mjeseca, u kojima je iskazana neisplata
plaće bez naknadne isplate zaostale plaće (neto primitak 0,00), takav
stjecatelj je u pregledu koji dostavljamo u privitku iskazan u kategoriji
neto dohotka do 500 kuna.

 

Dostavljene strukture zaposlenika u 32 kategorije prosječnog i stvarnog
neto dohotka uključuju sve stjecatelje s osnove nesamostalnog rada, dakle
i one kojima nisu isplaćene plaće (npr. članovi uprave u radnom odnosu
koji si ne isplaćuju plaće, a isplaćuju si dobit), stjecatelje na
dugotrajnim bolovanjima koji su zaposleni a koji u određenoj godini nisu
ostvarili neto primitke s osnove nesamostalnog rada, stjecatelje s nepunim
radnim vremenom kao i stjecatelje na rodiljnom dopustu. Također u
pregledima su uključeni i stjecatelji s nepunim radnim vremenom kao i
stjecatelji koji su u kraćem dijelu godine bili u radnom odnosu.

 

Također, bitno je naglasiti da sukladno zakonskim propisima plaća za
obavljeni rad ne može biti manja od propisane minimalne plaće te za
isplate koje su iskazane ispod minimalne plaće postoje objektivni razlozi
(odjave i prijave radnika u toku mjeseca). Također je bitno napomenuti da
u neto dohodak nisu uključeni neoporezivi primici (troškovi prijevoza,
nagrade i dr.) te pregledi sadržavaju one primitke koji se isplaćuju uz
plaću i u trenutku isplate se oporezuju (bonusi, nagrade, otpremnine i
dr.).

 

Napominjemo da su u pregledu iskazani stjecatelji koji su u 2021. godini
imali evidentirano prebivalište/uobičajeno boravište na području grada
Zagreba.

 

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

 

[1][IMG]

 

JELENA MARKOVIĆ

Porezna uprava - Središnji ured

Služba za strategiju, informiranje i elektroničke servise

 

A: Albrechtova 42, 10 000 Zagreb

T: +385 (0)1 2386 817

E: [2][e-mail adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.porezna-uprava.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]