Preslike svih ugovora koje je Nutički centar Komiža sklopila s prijevoznikom AMES IZLETI d.o.o.

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Nautički centar Komiža

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Nautički centar Komiža trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Frane Torre

Za: Nautički centar Komiža

Poštovani/a,

Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo
na uvid preslike svih ugovora koje je Nautički centar Komiža
sklopila s prijevoznikom AMES IZLETI d.o.o., OIB: 17144962987, u
posljednjih 14 godina, s obzirom na činjenicu da je za sve
provedene projekte utrošen novac poreznih obveznika, odnosno
građana RH.

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
Frane Torre

https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Nautički centar Komiža može: