Preslike svih ugovora koje je Nutički centar Komiža sklopila s tvrtkom GALAGO DIZAJN

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Nautički centar Komiža

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Nautički centar Komiža trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Frane Torre

Za: nautički centar Komiža

Poštovani/a,

Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo
na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža
sklopila s tvrtkom GALAGO DIZAJN d.o.o., OIB:
38606496519, u posljednjih godinu dana, s obzirom na činjenicu da
je za sve provedene projekte utrošen novac poreznih obveznika,
odnosno građana RH.

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
Frane Torre

https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Nautički centar Komiža može: