Priručnik - Odgoj djece predškolske dobi za održivi razvoj i racionalno korištenje energije

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,

Molim vas da mi dostavite mailom informacije vezane uz Priručnik
Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj -
Odgoj djece predškolske dobi za održivi razvoj i racionalno
korištenje energije:
- konacni trosak izrade prirucnika (prilozite racun i ugovor)
- trosak tiskanja (prilozite racun i ugovor)
- broj tiskanih primjeraka (naklada)
- plan distribucije tiskanih prirucnika (kako i kome je planirano
bilo distribuirati prirucnik, ako postoji, prilozite dokument koji
sadrzi te informacije)
- plan distribucije digitalnog prirucnika (kako i kome je planirano
bilo distribuirati prirucnik, ako postoji, prilozite dokument koji
sadrzi te informacije)
- broj distribuiranih tiskanih primjeraka (konacan broj stvarno
distribuiranih primjeraka)

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Radi se o prirucniku objavljenom ovdje:
http://eko.zagreb.hr/default.aspx?id=482

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Dopustite da dopunim zahtjev prije nego uđe u proceduru:

Uz trazene informacije, dostavite i:
- broj preuzimanja (downloada) digitalnog dokumenta objavljenog na
web stranici eko.zagreb.hr
http://www.eko.zagreb.hr/UserDocsImages/...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

s obzirom da se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti, rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji, temeljem čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) produžuje se za 15 dana, računajući od dana kada je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb


Attachment 2583081 DOSTAVA INFORMACIJE 1391924.PDF.pdf
9.6M Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

u nastavku maila dostavljam Vam, temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), dio zahtjevom traženih informacija, dok u dijelu koji se odnosi na dostavu plana distribucije tiskanog priručnika u vidu dokumenta, plana distribucije digitalnog priručnika u vidu dokumenta, podatka o broju preuzimanja (downloada) digitalnog dokumenta objavljenog na internetskoj stranici eko.zagreb.hr, donijela sam Rješenje o odbacivanju zahtjeva, koji je otpremljen 16. veljače 2017., no pokušali smo danas ponovo dostavu, s obzirom da ste o prvotnoj dostavi Rješenja obaviješteni, ali ga niste preuzeli.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Postovana,

Potvrdujem primitak djelomicnog odgovora od 28.2.
Nisam zaprimio obavijest za preuzmimanje (pretpostavljam da se radi
o preporucenoj posiljci kod Hrvatske poste). U posti su mi rekli da
za mene nije doslo preporuceno pismo od 16. veljace (u periodu od
16.2. do danas) kako ste naveli.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

zahvaljujem na Vašem mailu; naime, pošiljka je vraćena s napomenom da Vam je obavijest ostavljena, no da niste preuzeli pošiljku. Pokušala sam ponovo. Ne znam je li adresa u redu, molim da mi potvrdite: [osobni podaci uklonjeni].

Unaprijed zahvaljujem,
S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ana Gojanović-Rakić

Da, adresa je ispravna.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Postovani,

Zaprimio sam vase Rjesenje KLASA 008-02/17-002/34 URBROJ
251-02-04-1/03-17-17 kojim se dijelom odbacuje zahtjev za
ostvarivanje prava na pristup informacijama s obrazlozenjem:

S obzirom da ovo tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju
odnosno plan distribucije tiskanog prirucnika "Odgoj djece
predskolske dobi za odrzivi razvoj i racionalno koristenje
energije" u vidu dokumenta, plan distribucije navedenog prirucnika
u digitalnom izdanju i to u vidu dokumenta, te dopunom zahtjeva
trazen podatak o broju preuzimanja digitalnog dokumenta objavljenog
na stranici www.eko.zagreb.hr, a clankom 23. stavkom 4. Zakona
propisano je kako ce tijelo javne vlasti rjesenjem odbaciti zahtjev
ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija
nalazi, rijeseno je kao u izreci.

Nadalje, u ranijem odgovoru tijela od 16.2.2017 KLASA
008-02/17-002/34 URBROJ 251-02-04-1/03-17-18 i to u prilozenom
odgovoru Gradskog ureda za energetiku, zastitu okolisa i odrzivi
razvoj KLASA 008-02/17-001/13 URBROJ 251-19-13-17-2 od 7. veljace
2017 u kojem navode kako Gradski ured za energetiku, zastitu
okolisa i odrzivi razvoj od 2012. pa nadalje, svakom djecjem vrticu
na podrucju Grada Zagreba (202 lokacije) planski distribuira
prirucnik "Odgoj djece predskolske dobi za odrzivi razvoj i
racionalno koristenje energije".

Stoga zakljucujem kako u Rjesenju i ranijem odgovoru postoje
oprecne informacije - Rjesenje kaze kako ne postoji plan
distribucije a Gradski ured u odgovoru navodi kako vrse plansku
distribuciju prirucnika. Pa me zbunjuje, kako se nesto vrsi planski
bez unaprije zabiljezenog plana distribucije spornog prirucnika?

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 7.3.2017 dostavljena je zalba putem tijela javne vlasti koja treba biti ustupljena drugostupanjskom tijelu, Povjereniku za informiranje.

Link to this

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), Vaš zahtjev, citiram : "Kako se nešto vrši planski bez unaprijed zabilježenog plana distribucije spornog priručnika?" ne smatra se zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. Zakona („Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.“) , te Vas u tom dijelu zahtjeva upućujem na Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Žalba je odbijena kao neosnovana. U bitnome povjerenica navodi kako tijelo ne raspolaže dijelom tražene informacije te da nije u nadležnosti povjerenice za informiranje da utvrđuje obavezu tijela javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija.

Klasa UP/II-008-07/17-01/116
Urbroj 401-01/11-17-5
Od 6. listopada 2017

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: