Priručnik - Odgoj djece predškolske dobi za održivi razvoj i racionalno korištenje energije

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,

Molim vas da mi dostavite mailom informacije vezane uz Priručnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj - Odgoj djece predškolske dobi za održivi razvoj i racionalno korištenje energije:
- konacni trosak izrade prirucnika (prilozite racun i ugovor)
- trosak tiskanja (prilozite racun i ugovor)
- broj tiskanih primjeraka (naklada)
- plan distribucije tiskanih prirucnika (kako i kome je planirano bilo distribuirati prirucnik, ako postoji, prilozite dokument koji sadrzi te informacije)
- plan distribucije digitalnog prirucnika (kako i kome je planirano bilo distribuirati prirucnik, ako postoji, prilozite dokument koji sadrzi te informacije)
- broj distribuiranih tiskanih primjeraka (konacan broj stvarno distribuiranih primjeraka)

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Radi se o prirucniku objavljenom ovdje:
http://eko.zagreb.hr/default.aspx?id=482

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Dopustite da dopunim zahtjev prije nego uđe u proceduru:

Uz trazene informacije, dostavite i:
- broj preuzimanja (downloada) digitalnog dokumenta objavljenog na web stranici eko.zagreb.hr
http://www.eko.zagreb.hr/UserDocsImages/...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

s obzirom da se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti, rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji, temeljem čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) produžuje se za 15 dana, računajući od dana kada je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

u nastavku maila dostavljam Vam, temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), dio zahtjevom traženih informacija, dok u dijelu koji se odnosi na dostavu plana distribucije tiskanog priručnika u vidu dokumenta, plana distribucije digitalnog priručnika u vidu dokumenta, podatka o broju preuzimanja (downloada) digitalnog dokumenta objavljenog na internetskoj stranici eko.zagreb.hr, donijela sam Rješenje o odbacivanju zahtjeva, koji je otpremljen 16. veljače 2017., no pokušali smo danas ponovo dostavu, s obzirom da ste o prvotnoj dostavi Rješenja obaviješteni, ali ga niste preuzeli.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Postovana,

Potvrdujem primitak djelomicnog odgovora od 28.2.
Nisam zaprimio obavijest za preuzmimanje (pretpostavljam da se radi o preporucenoj posiljci kod Hrvatske poste). U posti su mi rekli da za mene nije doslo preporuceno pismo od 16. veljace (u periodu od 16.2. do danas) kako ste naveli.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

zahvaljujem na Vašem mailu; naime, pošiljka je vraćena s napomenom da Vam je obavijest ostavljena, no da niste preuzeli pošiljku. Pokušala sam ponovo. Ne znam je li adresa u redu, molim da mi potvrdite: [osobni podaci uklonjeni].

Unaprijed zahvaljujem,
S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Ana Gojanović-Rakić

Da, adresa je ispravna.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Postovani,

Zaprimio sam vase Rjesenje KLASA 008-02/17-002/34 URBROJ 251-02-04-1/03-17-17 kojim se dijelom odbacuje zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama s obrazlozenjem:

S obzirom da ovo tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju odnosno plan distribucije tiskanog prirucnika "Odgoj djece predskolske dobi za odrzivi razvoj i racionalno koristenje energije" u vidu dokumenta, plan distribucije navedenog prirucnika u digitalnom izdanju i to u vidu dokumenta, te dopunom zahtjeva trazen podatak o broju preuzimanja digitalnog dokumenta objavljenog na stranici www.eko.zagreb.hr, a clankom 23. stavkom 4. Zakona propisano je kako ce tijelo javne vlasti rjesenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi, rijeseno je kao u izreci.

Nadalje, u ranijem odgovoru tijela od 16.2.2017 KLASA 008-02/17-002/34 URBROJ 251-02-04-1/03-17-18 i to u prilozenom odgovoru Gradskog ureda za energetiku, zastitu okolisa i odrzivi razvoj KLASA 008-02/17-001/13 URBROJ 251-19-13-17-2 od 7. veljace 2017 u kojem navode kako Gradski ured za energetiku, zastitu okolisa i odrzivi razvoj od 2012. pa nadalje, svakom djecjem vrticu na podrucju Grada Zagreba (202 lokacije) planski distribuira prirucnik "Odgoj djece predskolske dobi za odrzivi razvoj i racionalno koristenje energije".

Stoga zakljucujem kako u Rjesenju i ranijem odgovoru postoje oprecne informacije - Rjesenje kaze kako ne postoji plan distribucije a Gradski ured u odgovoru navodi kako vrse plansku distribuciju prirucnika. Pa me zbunjuje, kako se nesto vrsi planski bez unaprije zabiljezenog plana distribucije spornog prirucnika?

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 7.3.2017 dostavljena je zalba putem tijela javne vlasti koja treba biti ustupljena drugostupanjskom tijelu, Povjereniku za informiranje.

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15, dalje: Zakon), Vaš zahtjev, citiram : "Kako se nešto vrši planski bez unaprijed zabilježenog plana distribucije spornog priručnika?" ne smatra se zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. Zakona („Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.“) , te Vas u tom dijelu zahtjeva upućujem na Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Žalba je odbijena kao neosnovana. U bitnome povjerenica navodi kako tijelo ne raspolaže dijelom tražene informacije te da nije u nadležnosti povjerenice za informiranje da utvrđuje obavezu tijela javne vlasti na posjedovanje ili neposjedovanje informacija.

Klasa UP/II-008-07/17-01/116
Urbroj 401-01/11-17-5
Od 6. listopada 2017