Pristup Protokolima

Pisani zahtjev podnositelja Ana Ćuća za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Ana Ćuća

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,
molila bih vas uvid u sljedeće dokumente;
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
Srbije, Direkcije policije o suradnji u migracijskoj krizi i
sprječavanju nezakonitih migracija

Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o provedbi Sporazuma
između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak
nezakonit

Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
Srbije, Direkcije policije o provođenju mješovitih ophodnji uz
zajedničku državnu granicu

Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
Srbije, Direkcije policije o suradnji u migracijskoj krizi i
sprječavanju nezakonitih migracija

S poštovanjem,
Ana Ćuća

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment image001.png
6K Download


Poštovana,

 

zaprimili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji je nepotpun u
smislu članka 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(''Narodne novine'', broj: 25/2013 i 85/2015), odnosno nedostaje adresa
fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

Slijedom navedenog, pozivamo Vas da sukladno članku 20. stavku 2.
navedenog zakona u roku od pet dana od dana zaprimanja ovog poziva,
ispravite zahtjev odnosno navedete svoju adresu, kako bi Vaš zahtjev bio
potpun.

Napominjemo da ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući
način, tijelo javne vlasti odbaciti će zahtjev rješenjem.

 

S poštovanjem,

 

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

 

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Ana Ćuća <[4][ZPPI #6713 email]>
Poslano: 1. veljače 2019. 14:19
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Pristup Protokolima

 

     Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
    
     Poštovani,
     molila bih vas uvid u sljedeće dokumente;
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
     Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
     Srbije, Direkcije policije o suradnji u migracijskoj krizi i
     sprječavanju nezakonitih migracija
    
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
     i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o provedbi Sporazuma
     između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i
     Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak
     nezakonit
    
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
     Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
     Srbije, Direkcije policije o provođenju mješovitih ophodnji uz
     zajedničku državnu granicu
    
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
     Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
     Srbije, Direkcije policije o suradnji u migracijskoj krizi i
     sprječavanju nezakonitih migracija
    
     S poštovanjem,
     Ana Ćuća
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [5][ZPPI #6713 email]
    
     Je li [6][MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [7]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [8]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
3. http://www.mup.hr/
4. mailto:[ZPPI #6713 email]
5. mailto:[ZPPI #6713 email]
6. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
7. http://imamopravoznati.org/change_reques...
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment image001.png
6K Download


Poštovana,

 

još jednom ukazujemo na naše traženje od 04.02.2019. godine odnosno
potrebu upotpunjavanja zahtjeva za pristup informacijama koji ste
podnijeli, a posebno na činjenicu da će uskoro isteći zakonski rok od 5
dana u kojem ste to dužni učiniti.

 

S poštovanjem,

 

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

 

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

 

 

 

From: Informiranje
Sent: Monday, February 04, 2019 9:49 AM
To: 'Ana Ćuća' <[ZPPI #6713 email]>
Subject: FW: Pristup Protokolima

 

Poštovana,

 

zaprimili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji je nepotpun u
smislu članka 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(''Narodne novine'', broj: 25/2013 i 85/2015), odnosno nedostaje adresa
fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

Slijedom navedenog, pozivamo Vas da sukladno članku 20. stavku 2.
navedenog zakona u roku od pet dana od dana zaprimanja ovog poziva,
ispravite zahtjev odnosno navedete svoju adresu, kako bi Vaš zahtjev bio
potpun.

Napominjemo da ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući
način, tijelo javne vlasti odbaciti će zahtjev rješenjem.

 

S poštovanjem,

 

[4]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

 

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [5][e-mail adresa]

                      [6]www.mup.hr 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Ana Ćuća <[7][ZPPI #6713 email]>
Poslano: 1. veljače 2019. 14:19
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Pristup Protokolima

 

     Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
    
     Poštovani,
     molila bih vas uvid u sljedeće dokumente;
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
     Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
     Srbije, Direkcije policije o suradnji u migracijskoj krizi i
     sprječavanju nezakonitih migracija
    
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
     i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o provedbi Sporazuma
     između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i
     Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak
     nezakonit
    
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
     Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
     Srbije, Direkcije policije o provođenju mješovitih ophodnji uz
     zajedničku državnu granicu
    
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
     Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike
     Srbije, Direkcije policije o suradnji u migracijskoj krizi i
     sprječavanju nezakonitih migracija
    
     S poštovanjem,
     Ana Ćuća
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [8][ZPPI #6713 email]
    
     Je li [9][MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [10]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [11]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [12]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
3. http://www.mup.hr/
5. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
6. http://www.mup.hr/
7. mailto:[ZPPI #6713 email]
8. mailto:[ZPPI #6713 email]
9. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
10. http://imamopravoznati.org/change_reques...
11. http://imamopravoznati.org/help/officers
12. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: Ana Ćuća

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,
moja adresa je Malomlačka 89, Mala Mlaka 10 020 Novi Zagreb.
Zamolila bih vas da mi protokole dostavite elektorničkim putem.

S poštovanjem,

Ana Ćuća

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment image001.png
6K Download

Attachment 851986 101461.pdf
3.8M Download View as HTML

Attachment 851986 101460.pdf
8.0M Download View as HTML

Attachment 851986 101459.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment PRISTUP INFO.g a.u a.pdf
231K Download View as HTML


Poštovana,

 

U privitku Vam dostavljamo dopis od 18.02.2019. godine s prilozima te
ljubazno molimo da nam potvrdite primitak ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

 

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Ana Ćuća <[4][ZPPI #6713 email]>
Poslano: 8. veljače 2019. 10:46
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Re: Pristup Protokolima

 

     Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
    
     Poštovani,
     moja adresa je Malomlačka 89, Mala Mlaka 10 020 Novi Zagreb.
     Zamolila bih vas da mi protokole dostavite elektorničkim putem.
    
     S poštovanjem,
    
     Ana Ćuća
    
    
    
     -------------------------------------------------------------------
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [5][ZPPI #6713 email]
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
3. http://www.mup.hr/
4. mailto:[ZPPI #6713 email]
5. mailto:[ZPPI #6713 email]
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb može: