Pristup Protokolima

Zahtjev za pristup informacijama od Ana Ćuća za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,
molila bih vas pristup sljedećim dokumentima;

Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit

Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit

S poštovanjem,

Ana Ćuća,

Malomlačka 89, Mala Mlaka, 10020 Novi Zagreb

Informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

3 privitaka

Poštovana,

 

u prilogu Vam dostavljamo dopis od 14.03.2019. godine uz prilog, te molimo
potvrdu primitka ovog e-maila.

 

S poštovanjem,

 

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

 

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

 

------------------------------------------------------------------------

Šalje: Ana Ćuća <[4][ZPPI #6912 email]>
Poslano: 1. ožujka 2019. 13:05
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Pristup Protokolima

 

     Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
    
     Poštovani,
     molila bih vas pristup sljedećim dokumentima;
    
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
     i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o provedbi
     Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije
     o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit
    
     Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
     i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije o provedbi
     Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike
     Slovenije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak
     nezakonit
    
     S poštovanjem,
    
     Ana Ćuća,
    
     Malomlačka 89, Mala Mlaka, 10020 Novi Zagreb
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [5][ZPPI #6912 email]
    
     Je li [6][MUP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [7]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [8]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
3. http://www.mup.hr/
4. mailto:[ZPPI #6912 email]
5. mailto:[ZPPI #6912 email]
6. mailto:[MUP e-mail za zahtjeve]
7. http://imamopravoznati.org/change_reques...
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...