Procjena opasnosti

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Grad Županja kao dio skupine poslane na 26 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Grad Županja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi u pdf dostavite važeće Procjene opasnosti iz zaštite na radu , tko je izradio procjene te trošak izrade procjene

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Grad Županja

1 privitaka

Poštovani, u privitku dostavljam zahtjev za dopunu.
S poštovanjem!

A.Balentović

prikazati citirane dijelove

Za: Grad Županja

Poštovana gospođo Balentović Vaš zahtjev je protuzakonit a podsjećam Vas da ste mi na prve moje zahtjeve za informacijama odgovorili bez zahtjeva da imate moju fizičku adresu. Adresa s mail adresom portala imampravoznati je sasvim dovoljna adresa u smislu Zakona o dostupnosti informacija i većina drugih javno pravnih tijela mi odgovori.
Obzirom da Vas zanima moja adresa : ILIJA TIKVIĆ , [osobni podaci]

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Grad Županja

1 privitaka

Poštovani u privitku dostavljam odgovor.

S poštovanjem.

 

Annemarie Balentović, dipl.iur.

Grad Županja

Gradska služba

J.J.Strossmayera 1, Županja

[1]Tel:032-830-472

Fax:032-830-475

[broj mobitela]-810-5941

[Grad Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:032-830-472