Procjena opasnosti

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Komunalac, Županja kao dio skupine poslane na 26 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Komunalac, Županja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi u pdf dostavite važeće Procjene opasnosti iz zaštite na radu , tko je izradio procjene te trošak izrade procjene

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,
Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u prilogu ovog e-maila dostavljamo Vam skenirane prve stranice Procjene rizika i dvije dopune, kao i račune za svaku od procjene/dopune, iz kojih je vidljivo tko je izradio iste.

Lijep pozdrav!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove