Projekti koje je tijekom 2015. HBOR financirao u svojstvu izvozne banke i izvozno kreditne agencije

Zahtjev za pristup informacijama od Dunja Mickov za Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb.

Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb
n/p Službenik za informiranje, Iva Božović

Pula, 07. lipnja 2016.
Ur.broj: UZI-570/3-6/2016

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, ljubazno molim za presliku dokumenata iz kojih proizlaze informacije o tome koliko je projekata, kojeg naziva, kojih izvoznika (pravnih osoba), u kojim sektorima i djelatnostima, u kojim zemljama izvoza i u kojem iznosu Hrvatska banka za obnovu i razvitak financirala tijekom 2015. godine kao izvozna banka i izvozno kreditna agencija Republike Hrvatske kroz sustav potpore izvoznicima, odnosno kroz sve programe namijenjene izvoznicima, uključujući programe kreditiranja, osiguranja izvoza i izdavanja garancija.

Traženi način pristupa informacijama: dostava informacija u elektroničkom obliku.

Ljubazno molim za dostavu traženih informacija u roku od 15 dana, sukladno odredbama članka 20. Zakona.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,

Dunja Mickov
Udruga Zelena Istra
Stručna suradnica na projektima

Saraga Iva, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Mickov,

Nastavno na Vaš Zahtjev u privitku Vam šaljem tražene informacije. Kao niti prošle godine, imena izvoznika i projekata Vam ne mogu poslati budući da se radi o bankovnoj tajni sukladno Zakonu o kreditnim institucijama.

S poštovanjem,

Iva Saraga
Ured Uprave

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
 +385 1 45 91 526
 +385 1 45 91 790
[HBOR e-mail za zahtjeve]
www.hbor.hr 
 Vodite računa o okolišu. Ne štampajte ovu poruku ako nije neophodno.
Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive i povlaštene informacije. Ako Vam je ova poruka greškom upućena, molimo obavijestite pošiljatelja i odmah ju, sa svim prilozima,
izbrišite. Ako Vam predmetna poruka s prilozima nije namijenjena, niste ju ovlašteni pohranjivati, ispisivati, priopćavati niti na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno u ovoj poruci ne odražava
nužno službene stavove HBOR-a i HBOR ne odgovara za podatke navedene u ovoj poruci, ako se ne odnose na predmet poslovanja HBOR-a. Predlažemo da ovu elektronsku poruku i
njene privitke provjerite radi eventualnog postojanja virusa. HBOR ne snosi odgovornost za moguću štetu nastalu zbog virusa u ovoj poruci.

This e-mail message may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message together with any attachments
immediately. If you have received this message and its attachments by mistake, you are not authorised to save, print, disclose or use it in any other way. The information contained in this
message does not necessarily reflect the official views of HBOR, and HBOR will not be liable for the data contained in the message if such data are not related to the business activities of
HBOR. We suggest that you scan this e-mail message and its attachments with antivirus software. HBOR cannot be held liable for any damage caused by any virus transmitted by this e-mail.

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Zakon o pravu na pristup informacijama NN25/13 i NN85/15 (ZPPI) u § V. postupovne obveze, clanku 23 propisuje da tijelo moze obavijestiti korisnika o ogranicavanju pristupa trazenoj informaciji bez donosenja rjesenja kada za tu informaciju postoji obveza zastite odnosno cuvanja njezine tajnosti, sukladno clanku 1, stavku 4. i 5. za informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske te informacije koje predstavljaju klasificirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, te klasificirane informacije tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s međunarodnim organizacijama ili drugim državama.

Navedena iskljucenja pristupa informacijama nuzno ne ukljucuju bankovne tajne sukladno Zakonu o kreditnim institucijama kako navodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak te vam predlazemo da dostavite predstavku Povjereniku za informiranje u kojoj navodite povrede clanka 23. stavak 1. ZPPI-ja, a pozivamo vas da koristite ovaj obrazac za slanje predstavke:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...
Predstavku mozete dostaviti bez vlastorucnog potpisa, dakle digitalno dostavljena predstavka na email adresu Povjerenika za informiranje je dovoljna.

Takodjer, radi toga jer vam je tijelo odbilo pristup informacijama i uskratilo vase zakonsko pravo, predlazemo da najkasnije u roku 15 dana od zaprimljenog odgovora tijela dostavite zalbu Povjereniku za informiranje radi ogranicavanja pristupa informacijama s linkom na ovaj zahtjev. Budite slobodni koristiti sljedeci obrazac:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Dunja Mickov je ostavio/la bilješku ()

Poštovani Miroslave,

da li je Vaš prijedlog o tome da u žalbi Povjerenici navedemo povrede članka 23. stavak 1. osnovan na činjenici da HBOR nije donio rješenje?

Naime, pronašla sam jednu vrlo korisnu presudu Visokog upravnog suda: http://www.upravnisudrh.hr/PPI/UsII-101-...

No, u presudi se izričito spominje da je HBOR rješenjem odbio zahtjev, i to temeljem čl. 23, st. 5., toč. 2., u vezi s člankom 15., st. 2, toč. 2.i 4., budući da je utvrđeno da bi "dostavljanjem traženih informacija bio ozbiljno povrijeđen interes zaštite podataka koji predstavljaju bankovnu tajnu odnosno koji su osobni podaci fizičkih osoba".

Dakle, ne znam smatra li se odgovor HBOR-a rješenjem, ali sam se svakako pitala bi li čl. 23, st. 5., toč. 2., u vezi s člankom 15., st. 2, a u vezi s čl. 16., st.1. ZPPI te bi li ovo možda bio bolji temelj za žalbu (str. 3 presude)?

U odnosu na informacije koje je dobio novinar spomenut u presudi, čini se da imamo i osnovu da se žalimo na to da nije ni proveden test razmjernosti jer smo mi samo primili informaciju da su traženi podaci bankovna tajna, ali ne i informaciju o tome koji se interes štiti nepružanjem informacija.

Zapravo, povrh svega mi se čini važnim argument iz čl. 16, st. 3.

Što mislite?

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tako je. Ali vi kao korisnik niste duzni dobro poznavati zakon da biste znali koje je clanke tijelo prekrsilo. U drugostupanjskom postupku Povjerenica za informiranje ce pregledati vasu zalbu i svu dokumentaciju koju tijelo u postupku dostavi te ce Povjerenica na temelju toga donijeti svoj zakljucak ili rjesenje.

Prvenstveno, tijelo je nedostavom rjesenja vama onemogucilo zakonsku zastitu na koju imate pravo (uputa o pravnom lijeku i mogucnost zalbe). U pravilu ako nema rjesenja, nema mogucnosti zalbe na zaprimljenu obavijest. Prvo vam tijelo mora dostaviti rjesenje nakon predstavke, a zatim mozete slati zalbu. Osim toga, proces rjesavanja predstavke iz iskustva traje krace nego rjesavanje zalbe, a moze rezultirati zeljenim odgovorom.

Na sudski spor mozete ici tek kada iskoristite ranije spomenute zakonske opcije i tamo cete trebati kao zaljitelj detaljnije argumentirati vasu zalbu s navodjenjem povrjedjenih clanaka zakona.

Saraga Iva, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Mickov,

Kako smo razgovarale zabunom smo u privitku mailu kojim smo odgovarali na Vaš upit dostavili iste podatke koje smo Vam dostavili kao odgovor na upit za razdoblje od 2011. - 2014.

Ljubazno Vas molim da primite naše isprike zbog ove nenamjerne pogreške te Vam u privitku dostavljamo tražene podatke za 2015. godinu izuzev onih zaštićenih bankovnom tajnom.

S poštovanjem,

Iva Božović
Ured Uprave

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
 +385 1 45 91 526
 +385 1 45 91 790
[HBOR e-mail za zahtjeve]
www.hbor.hr 
 Vodite računa o okolišu. Ne štampajte ovu poruku ako nije neophodno.
Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive i povlaštene informacije. Ako Vam je ova poruka greškom upućena, molimo obavijestite pošiljatelja i odmah ju, sa svim prilozima,
izbrišite. Ako Vam predmetna poruka s prilozima nije namijenjena, niste ju ovlašteni pohranjivati, ispisivati, priopćavati niti na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno u ovoj poruci ne odražava
nužno službene stavove HBOR-a i HBOR ne odgovara za podatke navedene u ovoj poruci, ako se ne odnose na predmet poslovanja HBOR-a. Predlažemo da ovu elektronsku poruku i
njene privitke provjerite radi eventualnog postojanja virusa. HBOR ne snosi odgovornost za moguću štetu nastalu zbog virusa u ovoj poruci.

This e-mail message may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the message together with any attachments
immediately. If you have received this message and its attachments by mistake, you are not authorised to save, print, disclose or use it in any other way. The information contained in this
message does not necessarily reflect the official views of HBOR, and HBOR will not be liable for the data contained in the message if such data are not related to the business activities of
HBOR. We suggest that you scan this e-mail message and its attachments with antivirus software. HBOR cannot be held liable for any damage caused by any virus transmitted by this e-mail.

prikazati citirane dijelove

Poštovana gđo. Božović,

hvala Vam.

S poštovanjem,

Dunja Mickov
Udruga Zelena Istra
Stručna suradnica na projektima