Prometni plan grada Zagreba

Zahtjev za pristup informacijama od Iris Herman za Hrvatske ceste, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani,

potreban nam je prometni plan grada Zagreba u strojno čitljivom formatu (npr. shapefile, json i sl.), . Pod prometni plan podrazumijevamo bilo koji set podataka koji sadrži navigacijske atribute, npr. geometrija, horizontalna signalizacija, prometni znakovi, mostovi, smjer kretanja, zabrana kretanja itd.
Također, ako ovi podaci postoje objedinjeni na jednom mjestu za cijelu Hrvatsku, molim vas da me uputite.

S poštovanjem,

Iris Herman
HERE B.V. Glavna podružnica Zagreb
Savska cesta 32

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gđa Podunajec,

 

Hrvatske ceste d.o.o. zaprimile su zahtjev za pristup informacijama
korisnice prava na pristup informacijama gđe Iris Herman koji Vam
dostavljam u nastavku ove elektronske pošte.

 

S obzirom na to da je dokument zatražen zahtjevom u nadležnosti Grada
Zagreba, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, NN 25/13,
85/15, 69/22, čl. 21.st. 1. ustupam Vam podnesak na daljnje postupanje.

 

S poštovanjem,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [1][e-mail adresa]

W: [2]www.hrvatske-ceste.hr

[3]cid:[email protected]

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Ivana Bassani

Poštovana,

nedavno sam isti upit poslala Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije, oni su mi odgovorili sljedeće:
"Temeljem Pravilnika o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 56/15) molim Vas da svoj upit pošaljete na Hrvatske Ceste d.o.o. jer oni vode bazu podataka za cijelu RH."

Dakle, Hrvatske ceste ne vode bazu za cijelu Hrvatsku nego je potrebno pitati pojedinačno gradove, županije, općine?

S poštovanjem,

Iris Herman

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gđa Herman,

 

Primila sam Vaš e-mail od 11. travnja 2023. i povratno ću Vam se javiti s
odgovorom.

 

Molim Vas samo informaciju jeste li poslali upit kao fizička osoba ili
ispred tvrtke HERE B.V. Glavna podružnica Zagreb, Savska cesta 32.

 

Hvala i lijep pozdrav,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [1][e-mail adresa]

W: [2]www.hrvatske-ceste.hr

[3]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove

Ljiljana Podunajec,

Poštovana,

 

vezano uz  Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
kojim tražite dostavu prometnog plana grada Zagreba u strojno čitljivom
formatu, pozivom na odredbu članka 22. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu
na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15 i 69/22)
kojom je propisano da se rokovi za ostvarivanje prava na pristup
informaciji mogu produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo
javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji, ako je to
nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, određuje
se produženje roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji za još 15
dana računajući od 21. travnja 2023.

 

Molim potvrdu primitka.

 

S poštovanjem,

 

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.

Službenica za informiranje

 

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

8 privitaka

Poštovana gđa Herman,

 

U privitku je odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama te poveznica
na uvjete korištenja podataka uz Otvorenu dozvolu:

[1]Otvorena dozvola | Portal otvorenih podataka (gov.hr)

 

S poštovanjem,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [2][e-mail adresa]

W: [3]www.hrvatske-ceste.hr

[4]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gđa Jukić,

 

U nastavku je zahtjev za pristup informacijama korisnice prava na pristup
informacijama gđe Iris Herman ispred tvrtke HERE B.V. Glavna podružnica
Zagreb, Savska cesta 32.

 

Hrvatske ceste d.o.o. dostavile su podatke:

-        popis javnih cesta unutar Grada Zagreba

-        geometrija javnih cesta u .shp formatu

-        podaci o mostovima, linkovi, nosači znakova i znakovi za državne
ceste unutar Grada Zagreba

 

Naime, Hrvatske ceste d.o.o. vode osi (geometriju) za javne ceste u
Republici Hrvatskoj, a bazu podataka o javnim cestama i objektima na njima
samo za državne ceste kojima upravljaju.

 

U preostalom dijelu koji se odnosi na ostale tražene podatke o autocestama
na području Grada Zagreba, ustupamo Vam zahtjev na rješavanje sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama, „Narodne novine“ br. 25/13,
85/15, 69/22, čl. 21. st. 1.

 

Lijep pozdrav,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [1][e-mail adresa]

W: [2]www.hrvatske-ceste.hr

[3]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gđa Podunajec,

 

Dopunjujem e-mail od 6. travnja 2023. (u nastavku) kojim Vam je ustupljen
na rješavanje zahtjev za pristup informacijama korisnice prava na pristup
informacijama, gđe Iris Herman ispred tvrtke HERE B.V. Glavna podružnica
Zagreb, Savska cesta 32.

 

Hrvatske ceste d.o.o. dostavile su podatke:

-        popis javnih cesta unutar Grada Zagreba

-        geometrija javnih cesta u .shp formatu

-        podaci o mostovima, linkovi, nosači znakova i znakovi za državne
ceste unutar Grada Zagreba

 

Naime, Hrvatske ceste d.o.o. vode osi (geometriju) samo za javne ceste u
Republici Hrvatskoj, a bazu podataka o javnim cestama i objektima na njima
samo za državne ceste kojima upravljaju.

 

U dijelu koji se odnosi na ostale podatke o autocestama na području Grada
Zagreba, zahtjev je ustupljen nadležnom upravitelju Hrvatskim autocestama
d.o.o. dok se u preostalom dijelu zahtjev ustupa Vama na rješavanje
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, „Narodne novine“ br.
25/13, 85/15, 69/22, čl. 21. st. 1.

 

Lijep pozdrav,

 

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [1][e-mail adresa]

W: [2]www.hrvatske-ceste.hr

[3]cid:[email protected]

 

From: Ivana Bassani
Sent: Thursday, April 6, 2023 9:41 AM
To: [e-mail adresa]
Cc: [ZPPI #9979 email]
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba

 

Poštovana gđa Podunajec,

 

Hrvatske ceste d.o.o. zaprimile su zahtjev za pristup informacijama
korisnice prava na pristup informacijama gđe Iris Herman koji Vam
dostavljam u nastavku ove elektronske pošte.

 

S obzirom na to da je dokument zatražen zahtjevom u nadležnosti Grada
Zagreba, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, NN 25/13,
85/15, 69/22, čl. 21.st. 1. ustupam Vam podnesak na daljnje postupanje.

 

S poštovanjem,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [4][e-mail adresa]

W: [5]www.hrvatske-ceste.hr

[6]cid:[email protected]

 

 

prikazati citirane dijelove

Deni Kurić,

9 privitaka

Poštovana,

Slijedom vašeg traženja za dostavu: „ prometni plan grada Zagreba u
strojno čitljivom formatu (npr. shapefile, json i sl.), . Pod prometni
plan podrazumijevamo bilo koji set podataka koji sadrži navigacijske
atribute, npr. geometrija, horizontalna signalizacija, prometni znakovi,
mostovi, smjer kretanja, zabrana kretanja itd.“ pozivamo vas na sastanak
koji bi se održao u utorak 02.05.2023. u Ulici grada Vukovara 58b, soba
514 (V. kat). Molimo da nam potvrdite svoj dolazak ili nas obavijestite o
eventualnoj spriječenosti.

S poštovanjem,

 

 

Deni Kurić dipl. ing. prom.

Voditelj odsjeka

 

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,

PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

SEKTOR ZA CESTE

Odjel za pripremu dokumentacije, investicijsko održavanje, vođenje baze
podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata

Odsjek za vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i
cestovnih objekata

Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

tel. +385(0)1 610 0788

mob. 091/610-7566

e-mail: [1][e-mail adresa]

 

 

 

 

From: Krunoslav Tepeš <[e-mail adresa]>
Sent: Thursday, April 20, 2023 1:41 PM
To: Deni Kurić <[e-mail adresa]>; Ante Nevistić
<[e-mail adresa]>
Cc: Ivana Mrkonjić <[e-mail adresa]>
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba
Importance: High

 

Kolege prosljeđujem upit.

 

Srdačno,

 

  dr. sc. Krunoslav Tepeš

    Pomoćnik pročelnika

[2][IMG]   Sektor za ceste

  E: [3][e-mail adresa]
T. +385 1 610 0771
  F. +385 1 610 0970

  A: Ulica grada Vukovara 58b
    10 000 Zagreb, Hrvatska

[4][IMG][5][IMG][6][IMG][7][IMG][8][IMG]

 

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

 

 

From: Kristina Mikulandra <[9][e-mail adresa]>
Sent: 20. travnja 2023. 12:39
To: Krunoslav Tepeš <[10][e-mail adresa]>
Cc: Ivana Mrkonjić <[11][e-mail adresa]>
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba
Importance: High

 

 

From: Pristup informacijama gradonačelnika
<[12][e-mail adresa]>
Sent: Friday, April 7, 2023 10:52 AM
To: Gradski ured za graditeljstvo
<[13][e-mail adresa]>
Cc: Kristina Mikulandra <[14][e-mail adresa]>
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada Zagreba

 

Poštovani,

 

6. travnja 2023., službenik za informiranje zaprimio je Iris Herman  iz
Zagreba, koji zahtjev je podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15 i 69/22),
nastavno Zakon.

Predmetnim zahtjevom podnositelj traži dostavu informacije: …“Prometni
plan grada Zagreba u strojno čitljivom formatu (npr. shapefile, json i
sl.)  tj. bilo koji set podataka koji sadrži navigacijske atribute, npr.
geometrija, horizontalna signalizacija, prometni znakovi, mostovi, smjer
kretanja, zabrana kretanja itd.Također, ako ovi podaci postoje objedinjeni
na jednom mjestu za cijelu Hrvatsku, molim vas da me uputite.“. 

S time u vezi napominjemo da je  sukladno članku 5. stavku 1. točki 3.
Zakona propisano  da je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo
javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, neovisno o načinu na koji
je prikazan (napisan, nacrtan, tiskan, snimljen, magnetni, optički
elektronički li neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u
suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru
djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. Pri
tome ističemo da se informacijom u smislu Zakona smatra samo dokument koji
postoji u gotovom obliku, koji je izrađen, i da tijelo javne vlasti nije
dužno po zahtjevu podnositelja izrađivati dokumente kako bi udovoljilo
zahtjevima. Dakle, ukoliko posjedujete dokumente iz kojih je razvidno 
traženo, molimo da nam ih dostavite odnosno da nam dostavite očitovanje u
suprotnome a ukoliko je ista informacija javno dostupna molimo vas
poveznicu na isto.

 

Napominjemo kako je člankom 20. stavak 1. Zakona propisan rok od 15 dana
za donošenje odluke o podnesenom zahtjevu, te molimo  dostavu informacije
u predmetnom roku odnosno obavijest u suprotnome.

 

Također ističemo da su člankom 15. Zakona propisana apsolutna i relativna
ograničenja prava na pristup informaciji (npr. ako je u tijeku prethodni
ili kazneni postupak, ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti,
ako je poslovna tajna, ako je zaštićena propisima kojima se uređuje pravo
intelektualnog vlasništva…..). Nadalje, člankom 16. propisano je da će se
prije utvrđivanja ograničenja prava na pristup informaciji provesti test
razmjernosti,  koji test provodi Službenik za informiranje kao osoba koja
brine za provedbu Zakona te osigurava njegovu primjenu.

Međutim, obzirom da je test razmjernosti i javnog interesa najviši stupanj
odluke koje tijelo javne vlasti može donijeti prilikom procjene je li u
javnom interesu omogućavanje ili ograničavanja pristupa informaciji,
sukladno uputi drugostupanjskog tijela u provedbi predmetnog testa
sudjeluju i drugi službenici ustrojstvene jedinice u kojoj se informacija
nalazi. Obzirom na navedeno, molimo da prilikom dostave tražene
informacije obavijestite Službenika za informiranje ukoliko smatrate da bi
postojalo ograničenje prava na pristup informaciji.

 

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.

Službenica za informiranje

 

 

From: Ivana Bassani <[15][e-mail adresa]>
Sent: Thursday, April 6, 2023 9:41 AM
To: Pristup informacijama gradonačelnika
<[16][e-mail adresa]>
Cc: [17][ZPPI #9979 email]
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba

 

Poštovana gđa Podunajec,

 

Hrvatske ceste d.o.o. zaprimile su zahtjev za pristup informacijama
korisnice prava na pristup informacijama gđe Iris Herman koji Vam
dostavljam u nastavku ove elektronske pošte.

 

S obzirom na to da je dokument zatražen zahtjevom u nadležnosti Grada
Zagreba, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, NN 25/13,
85/15, 69/22, čl. 21.st. 1. ustupam Vam podnesak na daljnje postupanje.

 

S poštovanjem,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [18][e-mail adresa]

W: [19]www.hrvatske-ceste.hr

 

 

prikazati citirane dijelove

Deni Kurić,

9 privitaka

Poštovana,

Zaboravio sam napisati da bi se predmetni sastanak održao navedenog dana u
10,00 sati na istoj lokaciji. Još jednom isprike i molim vas da nam
potvrdite svoj dolazak ili nas obavijestite o eventualnoj spriječenosti
kako bi se dogovorili za neki drugi datum kad vama odgovara.

S poštovanjem,

 

 

Deni Kurić dipl. ing. prom.

Voditelj odsjeka

 

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,

PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

SEKTOR ZA CESTE

Odjel za pripremu dokumentacije, investicijsko održavanje, vođenje baze
podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata

Odsjek za vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i
cestovnih objekata

Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

tel. +385(0)1 610 0788

mob. 091/610-7566

e-mail: [1][e-mail adresa]

 

 

 

 

From: Deni Kurić
Sent: Tuesday, April 25, 2023 9:12 AM
To: Iris Herman <[ZPPI #9979 email]>
Cc: Ante Nevistić <[e-mail adresa]>; Krunoslav Tepeš
<[e-mail adresa]>; Kristina Mikulandra
<[e-mail adresa]>
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba

 

Poštovana,

Slijedom vašeg traženja za dostavu: „ prometni plan grada Zagreba u
strojno čitljivom formatu (npr. shapefile, json i sl.), . Pod prometni
plan podrazumijevamo bilo koji set podataka koji sadrži navigacijske
atribute, npr. geometrija, horizontalna signalizacija, prometni znakovi,
mostovi, smjer kretanja, zabrana kretanja itd.“ pozivamo vas na sastanak
koji bi se održao u utorak 02.05.2023. u Ulici grada Vukovara 58b, soba
514 (V. kat). Molimo da nam potvrdite svoj dolazak ili nas obavijestite o
eventualnoj spriječenosti.

S poštovanjem,

 

 

Deni Kurić dipl. ing. prom.

Voditelj odsjeka

 

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,

PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

SEKTOR ZA CESTE

Odjel za pripremu dokumentacije, investicijsko održavanje, vođenje baze
podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata

Odsjek za vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i
cestovnih objekata

Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

tel. +385(0)1 610 0788

mob. 091/610-7566

e-mail: [2][e-mail adresa]

 

 

 

 

From: Krunoslav Tepeš <[3][e-mail adresa]>
Sent: Thursday, April 20, 2023 1:41 PM
To: Deni Kurić <[4][e-mail adresa]>; Ante Nevistić
<[5][e-mail adresa]>
Cc: Ivana Mrkonjić <[6][e-mail adresa]>
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba
Importance: High

 

Kolege prosljeđujem upit.

 

Srdačno,

 

  dr. sc. Krunoslav Tepeš

    Pomoćnik pročelnika

[7][IMG]   Sektor za ceste

  E: [8][e-mail adresa]
T. +385 1 610 0771
  F. +385 1 610 0970

  A: Ulica grada Vukovara 58b
    10 000 Zagreb, Hrvatska

[9][IMG][10][IMG][11][IMG][12][IMG][13][IMG]

 

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

 

 

From: Kristina Mikulandra <[14][e-mail adresa]>
Sent: 20. travnja 2023. 12:39
To: Krunoslav Tepeš <[15][e-mail adresa]>
Cc: Ivana Mrkonjić <[16][e-mail adresa]>
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba
Importance: High

 

 

From: Pristup informacijama gradonačelnika
<[17][e-mail adresa]>
Sent: Friday, April 7, 2023 10:52 AM
To: Gradski ured za graditeljstvo
<[18][e-mail adresa]>
Cc: Kristina Mikulandra <[19][e-mail adresa]>
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada Zagreba

 

Poštovani,

 

6. travnja 2023., službenik za informiranje zaprimio je Iris Herman  iz
Zagreba, koji zahtjev je podnesen sukladno odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15 i 69/22),
nastavno Zakon.

Predmetnim zahtjevom podnositelj traži dostavu informacije: …“Prometni
plan grada Zagreba u strojno čitljivom formatu (npr. shapefile, json i
sl.)  tj. bilo koji set podataka koji sadrži navigacijske atribute, npr.
geometrija, horizontalna signalizacija, prometni znakovi, mostovi, smjer
kretanja, zabrana kretanja itd.Također, ako ovi podaci postoje objedinjeni
na jednom mjestu za cijelu Hrvatsku, molim vas da me uputite.“. 

S time u vezi napominjemo da je  sukladno članku 5. stavku 1. točki 3.
Zakona propisano  da je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo
javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, neovisno o načinu na koji
je prikazan (napisan, nacrtan, tiskan, snimljen, magnetni, optički
elektronički li neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u
suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru
djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. Pri
tome ističemo da se informacijom u smislu Zakona smatra samo dokument koji
postoji u gotovom obliku, koji je izrađen, i da tijelo javne vlasti nije
dužno po zahtjevu podnositelja izrađivati dokumente kako bi udovoljilo
zahtjevima. Dakle, ukoliko posjedujete dokumente iz kojih je razvidno 
traženo, molimo da nam ih dostavite odnosno da nam dostavite očitovanje u
suprotnome a ukoliko je ista informacija javno dostupna molimo vas
poveznicu na isto.

 

Napominjemo kako je člankom 20. stavak 1. Zakona propisan rok od 15 dana
za donošenje odluke o podnesenom zahtjevu, te molimo  dostavu informacije
u predmetnom roku odnosno obavijest u suprotnome.

 

Također ističemo da su člankom 15. Zakona propisana apsolutna i relativna
ograničenja prava na pristup informaciji (npr. ako je u tijeku prethodni
ili kazneni postupak, ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti,
ako je poslovna tajna, ako je zaštićena propisima kojima se uređuje pravo
intelektualnog vlasništva…..). Nadalje, člankom 16. propisano je da će se
prije utvrđivanja ograničenja prava na pristup informaciji provesti test
razmjernosti,  koji test provodi Službenik za informiranje kao osoba koja
brine za provedbu Zakona te osigurava njegovu primjenu.

Međutim, obzirom da je test razmjernosti i javnog interesa najviši stupanj
odluke koje tijelo javne vlasti može donijeti prilikom procjene je li u
javnom interesu omogućavanje ili ograničavanja pristupa informaciji,
sukladno uputi drugostupanjskog tijela u provedbi predmetnog testa
sudjeluju i drugi službenici ustrojstvene jedinice u kojoj se informacija
nalazi. Obzirom na navedeno, molimo da prilikom dostave tražene
informacije obavijestite Službenika za informiranje ukoliko smatrate da bi
postojalo ograničenje prava na pristup informaciji.

 

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.

Službenica za informiranje

 

 

From: Ivana Bassani <[20][e-mail adresa]>
Sent: Thursday, April 6, 2023 9:41 AM
To: Pristup informacijama gradonačelnika
<[21][e-mail adresa]>
Cc: [22][ZPPI #9979 email]
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba

 

Poštovana gđa Podunajec,

 

Hrvatske ceste d.o.o. zaprimile su zahtjev za pristup informacijama
korisnice prava na pristup informacijama gđe Iris Herman koji Vam
dostavljam u nastavku ove elektronske pošte.

 

S obzirom na to da je dokument zatražen zahtjevom u nadležnosti Grada
Zagreba, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, NN 25/13,
85/15, 69/22, čl. 21.st. 1. ustupam Vam podnesak na daljnje postupanje.

 

S poštovanjem,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [23][e-mail adresa]

W: [24]www.hrvatske-ceste.hr

 

 

prikazati citirane dijelove

sluzbenikzainformiranje,

2 privitaka

Poštovana gospođo Herman,

nastavno na Vaš  zahtjev za pristup informacijama u dijelu koji nam je
ustupljen od strane Hrvatskih cesta d.o.o. 17. travnja 2023., ističemo da
je odredbom članka 22. stavka 1. točka 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama propisano da se rokovi za ostvarivanje prava na pristup
informaciji mogu produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo
javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji, ako je to
nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

 

Slijedom navedene odredbe, određuje se produženje roka za ostvarivanje
prava na pristup informaciji za još 15 dana, računajući od 2. svibnja
2023.

 

Molim potvrdu primitka.

 

S poštovanjem,

 

Danijela Jukić, dipl.iur.

službenik za informiranje

 

 

[1]hac logo

 

Sektor za pravne i zajedničke poslove

Odjel za pravne poslove

Zagreb, Širolina 4

tel:       +385 1 4694 435

 

 

From: Ivana Bassani [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Monday, April 17, 2023 2:31 PM
To: sluzbenikzainformiranje <[e-mail adresa]>
Cc: [ZPPI #9979 email]
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba

 

Poštovana gđa Jukić,

 

U nastavku je zahtjev za pristup informacijama korisnice prava na pristup
informacijama gđe Iris Herman ispred tvrtke HERE B.V. Glavna podružnica
Zagreb, Savska cesta 32.

 

Hrvatske ceste d.o.o. dostavile su podatke:

-       popis javnih cesta unutar Grada Zagreba

-       geometrija javnih cesta u .shp formatu

-       podaci o mostovima, linkovi, nosači znakova i znakovi za državne
ceste unutar Grada Zagreba

 

Naime, Hrvatske ceste d.o.o. vode osi (geometriju) za javne ceste u
Republici Hrvatskoj, a bazu podataka o javnim cestama i objektima na njima
samo za državne ceste kojima upravljaju.

 

U preostalom dijelu koji se odnosi na ostale tražene podatke o autocestama
na području Grada Zagreba, ustupamo Vam zahtjev na rješavanje sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama, „Narodne novine“ br. 25/13,
85/15, 69/22, čl. 21. st. 1.

 

Lijep pozdrav,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [2][e-mail adresa]

W: [3]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

[4]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove

Za: Deni Kurić

Poštovani g. Kurić

potvrđujem dolazak.

S poštovanjem,
Iris Herman

Pristup informacijama gradonačelnika,

1 privitaka

 

Poštovana, u privitku je očitovanje Gradskog ureda za obnovu, izgradnju,
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u kojem
predlažu i pozivaju vas na sastanak koji bi se održao u utorak, 2. svibnja
2023. godine u 10,00 sati u Ulici grada Vukovara 58 b, soba 514 (V.kat), a
sve s obzirom na prirodu i obimnost tražene informacije. Molimo vas
potvrdu vašeg dolaska ili obavijest u protivnom.

 

S poštovanjem,

 

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.

Službenica za informiranje

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Deni Kurić,

Poštovana, baza cesta i cestovnih podataka se nalazi na https://zagreb.pipgis.hr/portal/gis
Vaše korisničko ime je hermanZG, lozinka [cenzurirano]. Za sve dodatne informacije stojim vam na raspolaganju, lp

Deni Kurić dipl. ing. prom.
Voditelj odsjeka

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
SEKTOR ZA CESTE
Odjel za pripremu dokumentacije, investicijsko održavanje, vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata
Odsjek za vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b
tel. +385(0)1 610 0788
mob. 091/610-7566
e-mail: [e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove

sluzbenikzainformiranje,

3 privitaka

Poštovana gospođo Herman,

nastavno na Vaš zahtjev, dostavljam Vam očitovanje Sektora za investicije
i EU fondove Hrvatskih autocesta d.o.o.

 

Dostavljamo sljedeće podatke iz našeg sustava baze cestovnih podatka za
područje Grada Zagreba uz napomenu da podatke o autocesti A1 od naplate
Lučko prema Karlovcu nemamo (dio autoceste A1 preuzet pripajanjem društva
ARZ d.d.):

 

•             mreža autocesta - podaci o centralnim osima autocesta
(pravac i dionica). Podatke o linkovima dostavile su Hrvatske ceste d.o.o.

•             kolnička konstrukcija

•             mostovi

•             horizontalna prometna signalizacija (poligonska i linijska)

•             prometni znakovi

 

Predmetni podaci snimani su i unošeni u sustav u više navrata tijekom
dugog vremenskog perioda. Isti nisu u potpunosti homogeni i ažurirani jer
je na više lokacija došlo do izmjena uslijed raznih rekonstrukcija,
dogradnji, promjena i sl. koje još nisu evidentirane u sustavu. Zbog
navedenih odstupanja od stvarnog stanja ne terenu, dostavljeni podaci ne
mogu se uzeti kao konačni i mogu se koristiti samo u informativne svrhe.

 

S poštovanjem,

Danijela Jukić, dipl.iur.

službenik za informiranje

 

 

[1]hac logo

 

Sektor za pravne poslove

Odjel za pravne poslove

Zagreb, Širolina 4

tel:       +385 1 4694 435

 

From: Ivana Bassani [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Monday, April 17, 2023 2:31 PM
To: sluzbenikzainformiranje <[e-mail adresa]>
Cc: [ZPPI #9979 email]
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Prometni plan grada
Zagreba

 

Poštovana gđa Jukić,

 

U nastavku je zahtjev za pristup informacijama korisnice prava na pristup
informacijama gđe Iris Herman ispred tvrtke HERE B.V. Glavna podružnica
Zagreb, Savska cesta 32.

 

Hrvatske ceste d.o.o. dostavile su podatke:

-       popis javnih cesta unutar Grada Zagreba

-       geometrija javnih cesta u .shp formatu

-       podaci o mostovima, linkovi, nosači znakova i znakovi za državne
ceste unutar Grada Zagreba

 

Naime, Hrvatske ceste d.o.o. vode osi (geometriju) za javne ceste u
Republici Hrvatskoj, a bazu podataka o javnim cestama i objektima na njima
samo za državne ceste kojima upravljaju.

 

U preostalom dijelu koji se odnosi na ostale tražene podatke o autocestama
na području Grada Zagreba, ustupamo Vam zahtjev na rješavanje sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama, „Narodne novine“ br. 25/13,
85/15, 69/22, čl. 21. st. 1.

 

Lijep pozdrav,

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [2][e-mail adresa]

W: [3]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

[4]cid:[email protected]

 

prikazati citirane dijelove