Proračun 2016.

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija Alan, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Agencija Alan

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Proračun za 2016. godinu.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Katja Kovač, Agencija Alan, Zagreb

Poštovana,

Agencija ALAN je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću i nije proračunski korisnik već posluje po dohodovnom principu.
Dakle, Agencija ALAN nema zakonsku obvezu izrade proračuna.

S poštovanjem,

Katja Kovač
Agencija ALAN d.o.o.
Grškovićeva 15
10000 Zagreb
Tel. 01 3780 819
Fax. 01 3780 842

prikazati citirane dijelove