Proračun Grada Komiže i pokazatelji sudjelovanja građana u njegovom donošenju

Tijelo javne vlasti želi / mora na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem.

Za: Grad Komiža

Poštovana,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1) o broju pristiglih prijedloga građana za Proračun u razdoblju 2005. - 2019. godine

2) koji su prijedlozi prihvaćeni, odnosno uvršteni u Proračun Grada Komiže za razdoblje 2005. - 2019. godine

3) koji su prijedlozi građana odbijeni, odnosno nisu uvršteni u Proračun Grada Komiže u razdoblju 2005. - 2019. godine te uz koja obrazloženja

4) Proračun Grada Komiže za razdoblje 2005. - 2019. godinu na razini odjeljaka
(4. razina), u strojno čitljivom formatu (npr. excel XLS)

5) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za razdoblje 2005. - 2019.
godinu na razini osnovnih računa (5. razina), u strojno čitljivom formatu (npr. excel XLS)

6) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za razdoblje 2005. - 2019.
godinu na razini osnovnih računa (5.razina), u strojno čitljivom formatu (npr. excel XLS)

S poštovanjem,

Frane Torre
Građanska inicijativa "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Odgovor na ovaj zahtjev nije zaprimljen putem ove platforme te s toga nije poznato je li i sto je zaprimljeno.

Ukoliko zaprimite odgovor drugim putem, ljubazno molimo podnositelja zahtjeva da u obliku komentara opise sto je zaprimljeno, priblizno kada je zaprimljeno te da oznaci pravilan status (ukoliko je odgovor zaprimljen postanskim putem, potrebno je oznaciti “dostaviti ce odgovor postanskim putem”).

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org