Prostorno uređenje i graditeljstvo, građevinske dozvole

Sonja Radočaj je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Grad Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:
Moli se dostava informacija o statistici izdanih građevinskih dozvola u gradu Zagrebu čiju je suglasnost dao gradski ured za Prostorno uređenje i graditeljstvo (ako imate detaljnije je bolje: razdvojeno po danu, vrsti, i kvartu) za razdoblje 1.1.2014 do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Poštovani,

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti je dužno odgovoriti na zahtjev za pristup informacijama u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva te Vas ovim putem ponovno molim da pošaljete slijedeće informacije:

Moli se dostava informacija o statistici izdanih građevinskih dozvola u gradu Zagrebu čiju je suglasnost dao gradski ured za Prostorno uređenje i graditeljstvo (ako imate detaljnije je bolje: razdvojeno po danu, vrsti, i kvartu) za razdoblje 1.1.2014 do 31.12.2014.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/prost...

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Sent request to Grad Zagreb again.

Sent request to Grad Zagreb again, using a new contact address.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
potvrđujem primitak ovog zahtjeva za pristup informacijama.
Lijep pozdrav
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl. iur

________________________________________
Šalje: Sonja Radočaj [[ZPPI #137 email]]
Poslano: 6. srpanj 2015 14:04
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Prostorno uređenje i graditeljstvo, građevinske dozvole

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:
Moli se dostava informacija o statistici izdanih građevinskih dozvola u gradu Zagrebu čiju je suglasnost dao gradski ured za Prostorno uređenje i graditeljstvo (ako imate detaljnije je bolje: razdvojeno po danu, vrsti, i kvartu) za razdoblje 1.1.2014 do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #137 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati.org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
BLOCKEDimamopravoznati.org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

nastavno na zahtjev o pravu na pristup informacijama u nastavku, ustupamo Vam predmetno pitanje sukladno ZPPI-u, u nadležno postupanje.
Ujedno, molimo da nas pravovremeno obavijestite o pružanju informacije.

Unaprijed hvala i srdačan pozdrav,
Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl.iur
________________________________________
Šalje: Sonja Radočaj [[ZPPI #137 email]]
Poslano: 6. srpanj 2015 14:04
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Prostorno uređenje i graditeljstvo, građevinske dozvole

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:
Moli se dostava informacija o statistici izdanih građevinskih dozvola u gradu Zagrebu čiju je suglasnost dao gradski ured za Prostorno uređenje i graditeljstvo (ako imate detaljnije je bolje: razdvojeno po danu, vrsti, i kvartu) za razdoblje 1.1.2014 do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #137 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati.org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
BLOCKEDimamopravoznati.org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,

Obavještavamo Vas da ne postoji "statistika izdanih građevinskih dozvola u gradu Zagrebu čiju je suglasnost dao gradski ured za Prostorno uređenje i graditeljstvo" za razdoblje 1.1.2014 do 31.12.2014.

S poštovanjem,P R O Č E L N I K
mr. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet

________________________________________
Šalje: Sonja Radočaj [[ZPPI #137 email]]
Poslano: 6. srpanj 2015 14:04
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Prostorno uređenje i graditeljstvo, građevinske dozvole

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:
Moli se dostava informacija o statistici izdanih građevinskih dozvola u gradu Zagrebu čiju je suglasnost dao gradski ured za Prostorno uređenje i graditeljstvo (ako imate detaljnije je bolje: razdvojeno po danu, vrsti, i kvartu) za razdoblje 1.1.2014 do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #137 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati.org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
BLOCKEDimamopravoznati.org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Poštovani,

Znači li Vaš odgovor da ne raspolažete informacijama koliko je izdanih građevinskih dozvola u gradu Zagrebu, a čiju je suglasnost dao gradski ured za prostorno uređenje i graditeljstvo?

Molim vas za dopunu informacija:

Mislim da niste dobro razumijeli koje informacije tražim. Molim Vas sve podatke koje imate u evidenciiji o provedbi prostornih planova (lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata).

Naime, sukladno opisu vašeg ureda i sektora, to je u opisu vašeg posla:

"Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja, izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje i dr.), izgradnju Grada, pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste i cestovni prijevoz, promet, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost."
"U Sektoru za prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se upravni poslovi prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji koji se odnose na vođenje prvostupanjskih postupaka i izdavanje akata za provedbu prostornih planova (lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata), donošenje rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju akata za provedbu prostornih planova, vođenje prvostupanjskih postupaka i izdavanje dozvola (građevinska dozvola, uporabna dozvola i uporabna dozvola za određene građevine), donošenje rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju dozvola, poslove sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji se odnose na vođenje postupaka i izdavanje rješenja o izvedenom stanju, vođenje postupaka i izdavanje potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, davanje uputa, informacija i obavijesti sukladno propisima, davanje odgovora na upite, predstavke i pritužbe u pitanjima iz djelokruga odnosno nadležnosti te druge poslove sukladno propisima."

Molim vas da uvažite moj zahtjev za dopunom sukladno čl. 24. Zakona o pravu na pristup informacijama te sukladno čl. 7. Zakona o općem upravnom postupku prema načelu pomoći stranci da mi pomognete ako sam pogrešno shvatila djelatnost Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org