Protokol o natječaju

Miroslav Poje je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Poštovani/a,

Molim Vas da mi pošaljete informacije vezane za urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja parka i crkve Bl. Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici u Zagrebu (registarski broj 152-12-ZG-UA) koji je održan 2013. godine:
1. Protokol o natječaju - konačno izvješće ocjenjivačkog suda
2. Preporuke ocjenjivačkog suda (ako nisu dio Protokola)
3. Sve informacije vezane za Izbornu komisiju (odluku o osnivanju, protokole i sl.)
4. Izjave autora drugonagrađenih radova kojima su odustali od daljnje razrade projekta
5. Informaciju (dokument, odluku) koja objašnjava razloge određivanja trećenagrađenog rada za daljnju razradu.
Molio bih Vas da mi proslijedite izvorne dokumente.
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada je u posjedu tih dokumenta pa Vas molim da im proslijedite upit ako Vi nemate navedene informacije.

S poštovanjem,
Miroslav Poje

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Poje,

Nastavno na Vaš upit (u privitku), a temeljem čl. 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) pisani zahtjev mora sadržavati ime i prezime i adresu fizičke osobe – podnositelja zahtjeva.
Pozivamo Vas da, sukladno čl. 20. st.2. Zakona, u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog poziva za ispravak, dostavom adrese, ispravite Vaš zahtjev. U protivnome isti će biti odbačen.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti u smislu:

"Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu emaila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om.

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Za: Ana Gojanović-Rakić
Klasa: 008-02/16-002/360
Urbroj: 15-16-1
Od 2.11.2016.

Poštovana,
Na Vaš zahtjev, svoju kućnu adresu dostavljam odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev.
Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,
Miroslav Poje

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani/a,
prošao je zakonski rok u kojem ste mi bili dužni odgovoriti. Molim Vas za objašnjenje.

S poštovanjem,
Miroslav Poje

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,
molim Vas infomaciju o statusu ovog zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Poje

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

2 privitaka

Poštovani g. Poje,

nastavno na Vaše zahtjeve; Klasa: 008-02/16-002/360 (privitak1) i Klasa: 008-02/16-002/366 (privitak2) dostavit ćemo Vam kopije traženih dokumenata, nakon što, temeljem čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) i Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14, dalje: Kriteriji) izvršite uplatu na račun ovog tijela javne vlasti u iznosu od 15,50 kn (60 stranica formata A4 i 1 stranice A3).

Podatci o uplati:

GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
IBAN:HR3423600001813300007
POZIV NA BROJ: HR68 7706-OIB-04

Temeljem čl. 4. Kriterija, dokumentacija će Vam biti dostavljena po primitku dokaza o izvršenoj uplati, kojeg molim da mi dostavite na ovaj mail.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Pero Mitric je ostavio/la bilješku ()

Ako uzmemo u obzir Prirucnik koji je izdao Povjerenik za informiranje, tijelo ovo ne bi trebalo naplatiti jer je ispod preporucenog najmanjeg iznosa za naplatu. Citiram:

"Kriteriji ujedno preporučuju da tijela javne vlasti, ovisno o vlastitim mogućnostima, ne naplaćuju dostavu informacija ako je iznos manji od 50,00 kn, što iznosi 200 kopiranih stranica ili 62 skenirane stranice."

Prirucnik je dostupan digitalno ovdje:
http://publikacije.imamopravoznati.org/v...

Predlazem podnositelju zahtjeva da uputi pisanu predstavku Povjereniku za informiranje. Obrazac za predstavku: http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...
(moze se dostaviti PDF predstavka ispisana putem obrasca na PDF printer bez vlastorucnog potpisa i dostavljena na email adresu Povjerenika za informiranje iz footera stranice www.pristupinfo.hr)

Miroslav Poje je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,
hvala na informaciji.
Na žalost, nisam bio upoznat s preporukom pa sam tijelu javne vlasti uplatio traženi iznos. Slijedeći put ću se svakako pozvati na preporuku.
Isto tako, nadam se da će i tijela javne vlasti početi poštovati preporuku bez da se tražitelji informacije pozivaju na istu.
Lijep pozdrav,
Miroslav