Prva upravna novčana kazna za povredu Opće uredbe o zaštiti podataka

Zahtjev za pristup informacijama od Politiscope za Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb.

Za: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Poštovani,
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim vas za dostavu sljedećih informacija, u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail:
- Je li točno da je Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla prvu upravnu novčanu kaznu za povredu odredaba Opće uredbe o zašttiti podataka i/ili Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
- Ako je informacija točna, molimo dostavu kompletnog teksta odluke, koji uključuje: puni naziv voditelja obrade kojem je kazna dodijeljena, visinu upravne novčane kazne te članke Uredbe koji su prekršeni

S poštovanjem,
Duje Kozomara
Udruga Politiscope

Sluzbenik za informiranje, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Poštovani,

Na temelju članka 22. Stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nn 25/2013 I 85/2015), a u vezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 10.03.2020.god., obavještavamo vas da se rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama produžuje za 15 dana radi provedbe testa razmjernosti i javnog interesa.

Zahvaljujemo na razumijevanju uz srdačan pozdrav.

prikazati citirane dijelove

Sluzbenik za informiranje, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Poštovani,

Ispravljamo prethodno navedenu pravnu osnovu koja sada glasi:
"Na temelju članka 22. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nn 25/2013 I 85/2015)......"

Srdačan pozdrav

Službenik za informiranje
Zorislav Bujan

prikazati citirane dijelove

azop, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,
 
u prilogu Vam dostavljamo dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka.
 
S poštovanjem,
 
 
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Selska cesta 136
10000 Zagreb, Croatia
[1]www.azop.hr
 
tel: +385 1 4609 000
fax: +385 1 4609 099
 
 
 

References

Visible links
1. http://www.azop.hr/