Putni troskovi za Ana Stojić Deban

Zahtjev za pristup informacijama od Pero Mitric za Zagrebački holding, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zagrebački holding

Ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Ane Stojić Deban od 2015. godine do dana zaprimanja
zahtjeva:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenu Anu Stojić Deban i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenu Anu Stojić Deban i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Za svako službeno putovanje molim da navedete datum putovanja
(od-do) i destinaciju (grad, država).

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/kRBd6L i izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

S poštovanjem,

Pero Mitric

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Poštovani,

 

temeljem Vašeg upita kojeg ste nam uputili 16. 12. 2017., molim Vas da
dostavite adresu stanovanja kako bi vam mogli dostaviti odgovor. Podsjećam
da članak 18. st. 3. kaže da pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište
tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za
prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino
sjedište.

 

Srdačan pozdrav,

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Ured Uprave

 

[1]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [ZGH e-mail za zahtjeve]

[2]www.zgh.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail isconfidentialandmayalsocontainprivilegedinformation. Ifyou
are nottheintendedrecipient, you are notauthorised to read, print, save,
processordisclosethismessage. Ifyouhavereceivedthismessagebymistake,
pleaseinformthesenderimmediatelyanddeletethis e-mail,
itsattachmentsandanycopies. Zagrebački holding d.o.o. doesnot take
anyresponsibilitywithregards to anypossibleinaccuracyofany data
containedinthis e-mail ifsuch data do notrelate to
theregisteredoperationsof  Zagrebački holding d.o.o.
Theopinionsexpressedinthis e-mail do
notnecessarilyreflecttheofficialpositionsof Zagrebački holding d.o.o.

Thankyou!

 

 

References

Visible links
2. http://www.zgh.hr/

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Niže dajem pojašnjenje za podnositelja zahtjeva:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali pisani zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice preporučamo da ne šaljete vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala, radije je pošaljite putem svoje privatne email adrese na email adresu službenika za informiranje. Alternativno, ako ste poslali vašu kućnu adresu, možete prijaviti ovaj zahtjev administratorima putem tipke 'Prijavite ovaj zahtjev' te izaberite da se u zahtjevu nalazi osobni podatak kojeg je potrebno zaštiti i administratori portala će zatim cenzurirati osobni podatak. Napominjemo da administratori ne mogu djelovati tako brzo kako internetski botovi mogu pokupiti adresu te ne možemo sa sigurnošću reći je li crawler pokupio vašu adresu.

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu emaila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti u smislu:

Želio bih Vas upoznati s uputom Povjerenika za informiranje vezanu za inzistiranje na poštanskoj adresi podnositelja zahtjeva napisanoj u publikaciji "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti":

'...uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći.'

Navedenu publikaciju možete pročitati na linku:
http://publikacije.imamopravoznati.org/

Na Vaš zahtjev dostavljam svoju kućnu adresu, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Za: Dinka Pančić

Poštovani,

Želio bih Vas upoznati s uputom Povjerenika za informiranje vezanu za inzistiranje na poštanskoj adresi podnositelja zahtjeva napisanoj u publikaciji "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti":

'...uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći.'

Navedenu publikaciju možete pročitati na linku:
http://publikacije.imamopravoznati.org/

Na Vaš zahtjev dostavljam svoju kućnu adresu, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

Pero Mitric
[uklonjena adresa]

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

Molim vas da nam Vaš zahtjev za pristup informacijama kojeg ste nam uputili elektroničkim putem 16. 12. 2017., uputite na standardnom obrascu koji se nalazi na linku http://www.zgh.hr/kontakti-11/pravo-na-p....

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Ured Uprave
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [ZGH e-mail za zahtjeve]
www.zgh.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Dinka Pančić

Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb
+385 1 6420 073
+385 1 6420 074

Poštovana,
molim vas odgovor na moj zahtjev od 16.12.2017. uzimajući u obzir da ste zaprimili sve potrebne podatke propisane Zakonom o pravu ne pristup informacijama.

Ne razumijem radi čega inzistirate na obrascu sada kada već uskoro istječe rok za odgovor na slanju istog zahtjeva na "propisanom" obrascu s obzirom da je isti samo pomoć prilikom slanja zahtjeva ali ne i obaveza. Zahtjev podnesen elektroničkom poštom smatra se pisanim zahtjevom, zar ne?

Stoga, postupite sukladno Zakonu te odgovorite na zahtjev u zakonskom roku jer ne vidim razloga da se postupak dodatno odugovači.

Moliti ću vas samo da potvrdite je li ovaj zahtjev uredno zaprimljen, te upisan u upisnik?

U izostanku vaše potvrde o urednom zaprimanju zahtjeva biti ću primoran poslati predstavku Povjereniku za informiranje jer inzistirate na slanju zahtjeva na obrascu koji nije potreban.

S poštovanjem,
Pero Mitrić

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

Molim Vas da nam pošaljete ispunjeni obrazac s vlastoručnim potpisom.

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Ured Uprave
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [ZGH e-mail za zahtjeve]
www.zgh.hr

prikazati citirane dijelove

Pero Mitric je ostavio/la bilješku ()

From: "Pero Mitric (#6139)" <[email]>
Subject: Potpisani zahtjev - Putni troskovi za Ana Stojić Deban
Date: 29 December 2017 at 06:56:03 GMT+1
To: [email]

Poštovana,

na Vaš zahtjev, šaljem Vam sken potpisanog zahtjeva - Putni troškovi za Ana Stojić Deban.
Molim Vas potvrdu primitka navedenog potpisanog zahtjeva.

Lp,
Pero Mitrić

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Za: Dinka Pančić

Poštovana,
Danas sam preporučenom pošiljkom s povratnicom zaprimio Vaš poziv potpisan od predstojnika Ureda Uprave Marko Mikulić, radi davanja podataka kojim me pozivate da danas (!) dođem između 9 i 11h u Zagrebački holding u Ulicu grada Vukovara 41 kako biste mi uručili tražene podatke.

Napominjem da nisam u mogućnosti doći osobno podići tražene podatke te vas molim da ih dostavite sukladno članku 17. stavki 2 Zakona o pravu na pristup informacijama na ovu elektronsku adresu jer sam u zahtjevu od 16.12.2017 tražio, citiram:

"Ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Ane Stojić Deban od 2015.
godine do dana zaprimanja zahtjeva"

Te nadalje u istom zahtjevu od 16.12.2016 podsjećam stoji:

"Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15)."

S obzirom na rečeno, ne smatram da bi osobno preuzimanje informacija (u papirnatom obliku) moglo odgovarati navedenom zahtjevu - papirnati (ispisani na papiru) odgovor ne smatra se otvorenim oblikom.

Usto, moram naglasiti da slanje "Poziva radi davanja podataka" poštanskim putem prepručeno s povratnicom, koje po redovnom cjeniku Hrvatske pošte košta oko 20-ak kuna je bio nepotrebno trošenje jer ste isto mogli dostaviti odgovorom istim načinom na koji je poslan zahtjev - elektronskim putem.

Slijedom svemu navedenom apeliram da Vaš odgovor na ovaj zahtjev dostavite na najekonomičniji način (dakle, elektronski odgovor koji ne košta ništa).

Iz navedenog poziva za davanej podataka se može zaključiti da su podaci danas bili spremni za podizanje, te napominjem da je rok za odgovor na ovaj zahtjev istekao te vas molim žurno dostavu odgovora.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

Poštovani,

temeljem članka 17. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavamo Vas da ćemo Vam informacije o putnim troškovima Ane Stojić Deban, koje ste zatražili u svom zahtjevu za pristup informacijama od 16. 12. 2017., dati načinom neposrednog davanja informacija.

Stoga,Vas molim da nam potvrdite svoj dolazak u Zagrebački holding u Ulici grada Vukovara 41, Zagreb, sljedeći tjedan u srijedu, 24. 1. 2018. između 10 i 12 sati.

Srdačan pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Ured Uprave
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [ZGH e-mail za zahtjeve]
www.zgh.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Dinka Pančić

Hvala vam na pozivu. Nisam bio u mogućnosti doći jer sam bio na putu.
Molim vas dostavu informacija emailom.

S poštovanjem,

Pero Mitric

Pero Mitric je ostavio/la bilješku ()

Povjereniku za informiranje je izjavljena predstavka:
Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.).

Pero Mitric je ostavio/la bilješku ()

Predmet predstavke kod Povjerenika: 008-03/18-01/24
Zadnja informacija koju sam zaprimio od Povjerenika je da je ocitovanje Zagrebackog holdinga pozurivano 3 puta, ali nakon toga nisam nista konacno zaprimio.

Vlado Suša, Zagrebački holding, Zagreb

3 privitaka

Poštovani g. Mitrić,

 

u prilogu vam dostavljamo rješenje kojim se usvaja Vaš zahtjev za ponovnom
uporabom informacija. Rješenju prilažemo i excel tablicu koja sadrži
tražene podatke. Molimo Vas da potvrdite primitak maila, obzirom da ne
možemo znati je li ova adresa elektroničke pošte još uvijek valjana,
obzirom da je zahtjev iz 2017. godine.

O poduzetom ovim putem obavještavamo i Ured povjerenika.

 

Lp,

 

 

Vlado Suša

 

Službenik za informiranje

Služba za logistiku Upravi

 

[1]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 642 0008

E-mail: [2][ZGH e-mail za zahtjeve]

[3]www.zgh.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[ZGH e-mail za zahtjeve]
3. http://www.zgh.hr/

Za: Vlado Suša

Hvala vam, odgovor je zaprimljen.

S poštovanjem,

Pero Mitric