Putni troškovi za Cappelli, ministra turizma u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo turizma i sporta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo turizma, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Gari Cappelli, ministra turizma u 14. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. i 2017. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek
[poštanska adresa]

Bosiljko Domazet,

2 privitaka

Poštovana,
U prilogu vam dostavljam informacije vezane uz putne troškove Garija Cappellija, ministra turizma u 14. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. i 2017. godinu.
S poštovanjem,
Bosiljko Domazet,
Službenik za informiranje

________________________________________________________
Bosiljko Domazet, mag.ed.
Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14
01 6169 009 ; 099 2330 548
www.mint.hr

prikazati citirane dijelove