Putni troškovi za Dalić, podpredsjednicu Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu

Dražen Lučanin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Dražen Lučanin

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Martine Dalić, podpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta u 14. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. i 2017. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

S poštovanjem,

dr. sc. Dražen Lučanin

[poštanska adresa]
[poštanska adresa]
Hrvatska

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

2 privitaka

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

1 privitaka

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

Jasminka Razum, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

2 privitaka

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

2 privitaka

Dražen Lučanin je ostavio/la bilješku ()

Dobili smo tražene podatke. Podaci nisu u strojno-čitljivom formatu, ali nema toliko puno stavki unutra.

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo nije koristilo tablicu koju smo priložili za podatke, te su stoga zaboravili napisati datume putovanja.

Molimo podnositelja zahtjeva da napravi odgovor putem linka ispod threada (ili na http://imamopravoznati.org/request/4259/...) te da traži nadopunu dostavljenih informacija sa datumom putovanja (službeno putovanje od datuma do datuma).

Nakon dopune tijelo ima rok dodatnih 15 dana da dostavi odgovor.

Dražen Lučanin je ostavio/la bilješku ()

ok, pošaljem.

Dražen Lučanin

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

hvala na odgovoru, ali u dostavljenim podacima niste koristili tablicu za podatke koju smo priložili u originalnom te ste stoga zaboravili napisati datume putovanja. Molim da nadopunite dostavlje informacije u traženom formatu koji uključuje i datume putovanja (službeno putovanje od datuma do datuma).

S poštovanjem,

Dražen Lučanin

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

2 privitaka

Dražen Lučanin je ostavio/la bilješku ()

Dopunjeni su i datumi putovanja.