Putni troškovi za Linića, ministra financija u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu

marko petrović je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

marko petrović

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Slavka Linić, ministra financija u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2011. i 2012. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Marko Petrović
[Osobna informacija]

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

KLASA: 032-01/18-01/14
URBROJ: 513-03-01-18-2

Zagreb, 15. ožujka 2018.

 

MARKO PETROVIÆ
                   Našiæka 18
              10000 Zagreb

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
                    - odgovor, daje se

 

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je 5. ožujka
2018. zahtjev za pristup informacijama kojemu je korisnik naveo:

„ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeæe
     informacije, vezano uz putne troškove Slavka Liniæ, ministra
     financija u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2011. i 2012.
     godinu:
    
     A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
     uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
     navedenom vremenskom razdoblju.
    
     B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
     navedeno vremensko razdoblje.
    
     C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.
    
     D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
     službenom putovanju.
    
     E. Ukupni putni troškovi za navedenog èlana Vlade i pratnju po
     pojedinom službenom putovanju.
    
     F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog èlana Vlade i pratnju po
     pojedinom službenom putovanju.
    
     G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
     putovanja po pojedinom službenom putovanju.“

U nastavku dajemo odgovor:

A. Ukupan broj službenih putovanja je 9, od toga 8 u inozemstvo a 1 u
zemlji

B. Nemamo saznanja iz uvida u dokumentaciju da se koristio zrakoplov Vlade
RH

C. Broj osoba u pratnji  - na dva putovanja bila je po 1 osoba u pratnji,
na jednom putovanju bile su 3 osobe u pratnji i na jednom putovanju bile
su 2 osobe u pratnji

D. Nemamo saznanja iz uvida u dokumentaciju da se koristio zrakoplov Vlade
RH

E. Ukupni putni troškovi za Slavka Liniæa iznosili su 56.805,79 kuna, a za
osobe u pratnji iznosili su 70.759,25 kuna.

F. Ukupni troškovi smještaja za Slavka Liniæa iznosili su 18.959,51 kunu,
a za osobe u pratnji 29.257,55 kuna.

G. Troškova reprezentacije na službenim putovanjima nije bilo.

U 2011. godini službenih putovanja nije bilo.

 

                                                                      
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

                                                                                 
    Darko Bekiæ

 

S poštovanjem
 
Služba za informiranje
Ministarstva financija

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

C, D, E, F i G je traženo "po pojedinom službenom putovanju", a Ministarstvo je dostavilo samo ukupan zbroj za sva putovanja.

Molimo korisnika da u odgovoru na zahtjev tražiti dopunu informacija:
- troškovi za svako pojedino putovanje
- za svako putovanje navesti Mjesto, Državu i datum polaska i datum povratka.

Link za slanje odgovora Ministarstvu i traženje dopune:
http://imamopravoznati.org/request/6414/...