Putni troškovi za Marića, ministra financija u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu

Zahtjev za pristup informacijama od Đanfranko Dorčić za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Đanfranko Dorčić

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Zdravka Marić, ministra financija u 13. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Vaše cijenjeno ime i prezime
Vaša adresa (ulica i kućni broj), Mjesto

Marina Mikulić Boss, Ministarstvo financija, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Slijedom Vašega zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljam obavijest Ministarstva financija.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Ministarstva financija
Marina Mikulić Boss

________________________________________
Šalje: Đanfranko Dorčić [[ZPPI #4277 email]]
Poslano: 2. rujan 2017. 17:38
Prima: Marina Mikulić Boss
Predmet: Putni troškovi za Marića, ministra financija u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Zdravka Marić, ministra
financija u 13. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Vaše cijenjeno ime i prezime
Vaša adresa (ulica i kućni broj), Mjesto

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4277 email]

Je li [Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Marina Mikulić Boss, Ministarstvo financija, Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA
KLASA: 032-01/17-01/54
URBROJ: 513-03-05-17-2
Zagreb, 29. rujna 2017.ĐANFRANKO DORČIĆ
[ZPPI #4277 email]PREDMET: Pravo na pristup informacijama
- informacija, daje se

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je elektroničkom poštom dana 2. rujna 2017. godine zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili informacije vezane za putne troškove ministra financija Zdravka Marića u 2016. godini, i to:

„A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.
Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.
Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.
Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.
Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.
Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.
Ukupni iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.“

Službenik za informiranje Ministarstva financija Vam je sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15, u daljnjem tekstu: Zakon), u postupanju glede predmetnog zahtjeva dana 5. rujna 2017. godine uputio obavijest o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

U nastavku tijelo dajemo informacije, i to:

A. Ukupan broj službenih putovanja: 14 (dva službena puta u zemlji i 12 u inozemstvo),
B. Broj putovanja na kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom: jedno,
C. Broj osoba u pratnji: na četiri službena putovanja ministra financija su pratile dvije osobe, a na tri službena putovanja ministra financija je pratila jedna osoba,
D. Zrakoplov Vlade Republike Hrvatske korišten je jednom, i to za službeno putovanje u London, kada je ministar financija bio u pratnji tadašnjeg predsjednika Vlade na Western Balkans Investment Summitu,
E. Ukupni troškovi službenih putovanja ministra financija (dnevnice, smještaj i prijevoz): 145.114,73 kn; Ukupni troškovi službenih putovanja za osobe u pratnji: 124.950,92 kn,
F. Ukupni troškovi smještaja ministra financija: 31.402,86 kn; Ukupni troškovi smještaja za osobe u pratnji: 36.353,51 kn,
G. Troškovi reprezentacije: 0 kuna

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Ministarstva financija
Marina Mikulić Boss


DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje
________________________________________
Šalje: Đanfranko Dorčić [[ZPPI #4277 email]]
Poslano: 2. rujan 2017. 17:38
Prima: Marina Mikulić Boss
Predmet: Putni troškovi za Marića, ministra financija u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Zdravka Marić, ministra
financija u 13. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Vaše cijenjeno ime i prezime
Vaša adresa (ulica i kućni broj), Mjesto

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4277 email]

Je li [Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Odgovor je djelomican. Molimo podnositelja zahtjeva da odgovori i trazi dopunu:

Naveli su da je bilo 14 putovanja - za svako putovanje treba navesti:
- datum putovanja (od-do)
- odrediste (mjesto)
- trosak prijevoza
- trosak smjestaja
- broj pratnje
- je li se putovalo vladinim zrakoplovom da/ne

Ako zele vidjeti koji se podaci traze, mogu otvoriti tablicu i popuniti trazene podatke u tablicu na ovom kratkom linku:
https://goo.gl/ZSjdsD (treba preuzeti tablicu sa File - Save as, i zatim popuniti tablicu).